Oświetlenie LED

aktualizacja: 2019-04-10 17:50:45     nr wiadomości: 38942     przeczytano: 2223     Ilość komentarzy komentarze: 1

8 czerwca 2018 r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, który to ma na celu przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Szczuczyna poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED-owe.

 Całkowity koszt zadania wynosi ponad 1 000 000 zł, zaś wartość dofinansowania 683 228,46 zł. Zostało wymienionych 413 nieefektywnych energetycznie opraw sodowych i 50 źródeł światła wraz z osprzętem na energooszczędne oprawy LED oraz budowa stacji pomiaru zanieczyszczeń, która mierzy poziom stężenia szkodliwych pyłów. Stacja jest wyposażona w system informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza dzięki przejrzystemu monitorowi zewnętrznemu zainstalowanemu na budynku Urzędu Miejskiego.

 

Modernizacja oświetlenia ma na celu zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie obniżenie opłat za energię elektryczną jakie ponosi Gmina Szczuczyn, a także to co najważniejsze obniżenie emisji CO2 do atmosfery, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców na drodze zarówno pieszych, jak i kierowców oraz wzmocnienie atrakcyjności wizerunkowej samej Gminy. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła pozytywnie na poprawę jakości powietrza, co przekłada się na jakość życia i zdrowie ludzi.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie wyłoniono Wykonawcę – ESCO PROJEKT Roman Dębowski z Marek, z którym 24.09.2018r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę. Zakończono prace związane z modernizacją oświetlenia, a rozliczenie projektu przypada na koniec kwietnia 2019 r. – informuje UM Szczuczyn.

 

Oświetlenie lepsze, bo zimne, a to że jest ciemne to mniej ważne. Nie wszędzie wymieniono, chociaż mają ledy ci którzy chcieli je mieć. Do naszych nowych bloków piaskową ścieżkę oświetlały jakieś żarówki a teraz i one nie świecą. Samochody jeżdżą w kłębach pyłu aż trzeba dziecku nos zatykać i czekać aż zobaczy się dom.
Napisał: wsiowe miasto dodano: 2019-04-14 13:02:32

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.