Ogłoszenie

aktualizacja: 2013-03-05 17:56:32     nr wiadomości: 19461     przeczytano: 6412     Ilość komentarzy komentarze: 0

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji P.P. 6733.3.2012 z dnia 24.09.2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego w części dotyczącej przebiegu elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV wraz z siecią światłowodową na odcinku o długości ok. 2400 metrów zlokalizowanej na terenie Gminy Rajgród i Miasta Grajewo na działkach o nr ewidencyjnych:

 

  • Gmina Rajgród: 124, 109, 110, 115, 114, 1/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 30 (Wólka Piotrowska) o łącznej długości inwestycji na w/w nieruchomościach wynoszącej ok. 2010 metrów,

 

  • Miasto Grajewo: 1726 w obrębie geodezyjnym nr 1 (Grajewo) o łącznej długości inwestycji na w/w nieruchomości wynoszącej ok. 390 metrów

 

 

W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie, w pokoju nr 19 zapoznać się z projektem decyzji i postanowieniami Starostwa Powiatowego w Grajewie i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, dotyczącymi w/w inwestycji, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszać żądania.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.