Obchody Dnia Strażaka

aktualizacja: 2017-05-17 19:43:11     nr wiadomości: 31839     przeczytano: 5634     Ilość komentarzy komentarze: 6

OBCHODY 135 ROCZNICY POWSTANIA OSP I DNIA STRAŻAKA W SZCZUCZYNIE

    W dniu 22 listopada 1882 r. z inicjatywy mieszkańców i na prośbę władz miejskich, którą poparł naczelnik powiatu szczuczyńskiego Dymitr Spirydonow, powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie. Organizacja ta miała na celu walkę z pożarami, które dotkliwie doświadczały miasto oraz  prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w duchu patriotycznym.
Pierwszym naczelnikiem OSP został aptekarz Roman Wilczyński. W chwili założenia, organizacja liczyła 15 członków, którzy tworzyli trzy oddziały: toporników, obsługi sikawek, dowożących wodę. Byli wyposażeni w 2 sikawki ręczne zakupione przez władze powiatowe, 5 odcinków węża, 4 beczkowozy oraz kilka wiader.
W dniu jubileuszu 10-lecia istnienia straży naczelnik Wilczewski otrzymał z rąk naczelnika powiatu szczuczyńskiego Dimitra Spirydonowa hełm i toporek. Przedmioty te przechowywane są do dnia dzisiejszego i przekazywane są jako „insygnia władzy" kolejnym naczelnikom. Straż posiadała swoją 7 osobową orkiestrę. Kapelmistrzem był stolarz z zawodu Apolinary Sulewski. Uczył grać ze słuchu ponieważ członkowie orkiestry nie znali nut. Straż dysponowała też szopą zwaną wozownią (obecnie Muzeum Pożarnictwa), gdzie odbywały się ćwiczenia i przechowywano sprzęt. Na początku XX w. zaadaptowano ten obiekt na świetlicę, gdzie odbywały się imprezy kulturalne, przedstawienia teatru amatorskiego oraz zabawy ludowe organizowane zarówno przez strażaków, jak i społeczeństwo. W przyległym ogrodzie spacerowym w niedziele i święta koncerty dawała orkiestra strażacka.
Z okazji 25-lecia istnienia OSP, właścicielka majątku szczuczyńskiego, Aniela ze Święcickich Choynowska ufundowała sztandar, którego wzór został zatwierdzony w dniu 27 .VI. 1907 r. przez łomżyńskiego gubernatora. W czasie uroczystości jubileuszowych, które władze carskie przesunęły o trzy lata ze względu na nastroje antyrządowe, przygrywała 13 osobowa orkiestra. Straż liczyła w tym czasie 32 strażaków i dysponowała 3 sikawkami ręcznymi, 18 odcinkami węży tłocznych, przystawną drabiną hakową, bosakami i wiadrami.
„Bogu na chwałę i ludziom na pożytek”
    W dniu 14 maja 2017 roku w Szczuczynie odbyły się uroczystości miejsko-gminne Dnia Strażaka połączone z obchodami 135 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Imienia Najświętszej Maryj Panny w  Szczuczynie którą w intencji strażaków celebrował ks. Dziekan Dekanatu Szczuczyńskiego Robert Zieliński. Wzięli w niej udział strażacy z OSP Szczuczyn oraz jednostek działających na terenie gminy, poczty sztandarowe, zaproszeni goście i mieszkańcy. Po mszy oddziały strażackie i poczty sztandarowe przemaszerowały na miejsce uroczystości pod pomnik założyciela Szczuczyna St.A. Szczuki.
Po złożeniu meldunku rozpoczęcia uroczystości przez dh Witolda Dylewskiego dla dowódcy uroczystości kpt. Arkadiusza Lichotę Z-cy Komendanta PSP w Grajewie rozpoczęto oficjalne uroczystości. Przy dźwiękach Hymnu Państwowego wciągnięto flagę na maszt.
Przybyłych gości powitał Prezes Powiatowego Związku OSP RP, Burmistrz Szczuczyna dh Artur Kuczyński:
- Posła na Sejn RP Kazimierza Gwiazdowskiego,
- ks. Roberta Zielińskiego Dziekana Dekanatu Szczuczyńskiego wraz z wikariuszami Robertem Mieczkowskim i Arturem Dobrzyńskim,
- Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Prezesa ZW PSL Stefana Krajewskiego,
- Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysława Bagińskiego,
- Z-cę Komendanta PSP w Grajewie kpt. Arkadiusza Lichotę,
- Kierownika Posterunku Policji w Szczuczynie Andrzeja Bardłowskiego, 
- Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Antoniego Milewskiego,
- Wójta Gminy Radziłów Krzysztofa Milewskiego,
- Wójta Gminy Wąsosz Czesława Ołdakowskiego, 
- Prezesa ZMG OSP w Szczuczynie dh Mirosława Rainko,
- Zarządy oraz druhów z OSP w Szczuczynie, Niedźwiadnej, Bzurach, Bećkowie , Danowie, Brzeźniu i Niećkowie,
- Piłsudczyków ze Związku Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczynie,
- Członków Grupy Rekonstrukcyjnej ze Stowarzyszenia im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Białej Piskiej,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie Tomasza Mioduszewskiego wraz z radnymi i sołtysami z terenu Gminy Szczuczyn,
- Arkadiusza Sienickiego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie wraz z Zastępcą i Sekretarzem Rady,
- Janusza Marcinkiewicza Członka Zarządu Rady Powiatu Grajewskiego, 
- Jerzego Niklińskiego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie,
- Elżbietę Niklińską Dyrektora Zakładu Opiekunczo-Leczniczego w Szczuczynie,
- Burmistrzów Szczuczyna: Stanisława Wądołowskiego i Jana Liberackiego,
- Wojciecha Grochowskiego Wiceprezesa Wojewódzkiego PSL, reprezentującego Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie Edmunda Borawskiego,
- Dyrektorów jednostek organizacyjnych prowadzonych przez UM w Szczuczynie,
- przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Miasta i Gminy Szczuczyn i Wszystkich przyjaciół straży pożarnych.
Prezes Zarządu OSP w Szczuczynie dh Robert Łepkowski zapoznał z krótką historią powstania i działalnością OSP. 
Uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został dh Karol Zyskowski z OSP w Bzurach.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Podlaskiego ZOSP RP Odznaką Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański” odznaczony został  kpt. Arkadiusz Lichota.

Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano:
Złotym: 
- dh Artura Bagińskiego, dh Zbigniewa Gede, 
Srebrnym:
- dh Andrzeja Kozłowskiego, 
Brązowym:
- dh Dorotę Pruszyńską.
Wręczono Odznakę „Strażak Wzorowy”: dh-nie Ewie Muczyńskiej i dh-m Radosławowi Dulewicz, Sebastianowi Kleszczewskiemu, Damianowi Bagińskiemu i Mirosławowi Rainko.
Wyróżniono strażaków z jednostek OSP:
-Niedźwiadna: dh Mariusza Berć i dh Dariusza Bagińskiego;
-Bzury: dh Artura Walendzik i dh-ę Urszulę Pogorzelską;
-Bęćkowo: dh Mirosława Bieleckiego i dh Jacka Święćkowskiego;
-Danowo: dh-ę Joannę Łaguna i dh-ę Beatę Ramotowską;
-Niećkowo: dh Karola Łoś i dh Rafała Siedleckiego;
- Brzeźno: dh Wiesława Borys i dh Andrzeja Wróblewskiego.

Z okazji 135 rocznicy powstania OSP wręczono okolicznościowe:
- figurkę i „Wiewiórkę OSP” dla ks. Roberta Zielińskiego;
- statuetkę dh Robertowi Łepkowskiemu;
- statuetki dh: Tadeuszowi Dembińskiemu, Waldemarowi Zamojskiemu, Tadeuszowi Danowskiemu, Robertowi Świderskiemu, Marcinowi Sobolewskiemu, Jerzemu Jaworowskiemu i Zygmuntowi Molskiemu. 
Dyplomami uhonorowani zostali dh: Michał Kaliszewski, Sebastian Kleszczewski, Radosław Dulewicz, Damian Bagiński i Mateusz Jaworowski.  
Następnie zabrali głos goście w osobach:
- Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP,
- Mieczysław Bagiński Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,
- Wojciech Grochowski Wiceprzewodniczący ZW PSL,
- Zastępca Komendanta PSP w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem założyciela Szczuczyna Podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki oraz odegrano hymn Związku OSP.
W trakcie uroczystości grała orkiestra OSP w Szczuczynie, a na zakończenie obchodów zgrała koncert. Odbyły się pokazy sprawności strażaków podczas  symulowanej akcji ratunkowej wypadku samochodowego.
Podczas uroczystości w parku dzieci mogły skorzystać bezpłatnie z „dmuchańców” oraz zabaw proponowanych przez Bibliotekę-Centrum Kultury w Szczuczynie prowadzonych przez Olgę Kowalewską i Marlene Stocką. Były stragany, wata, popcorn i grochówka przygotowana  przez pracowników Gimnazjum Publicznego w Szczuczynie.  A wszystko to był okraszone piękną słoneczną pogodą.   

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Szabelski BCK w Szczuczynie

Karol Zyskowski z OSP Bęćkowo a nie Bzur/
Napisał: gość dodano: 2017-05-19 08:41:54

Aż miło popatrzeć. A tak a propos, czy któryś z mieszkańców Szczuczyna nie należy do OSP? Zazdrościć obchodów, zazdrościć.
Napisał: Corleone dodano: 2017-05-20 12:55:29

Po co na Dzień Strażaka ci w zielonych plamiakach?
Napisał: Karlos dodano: 2017-05-22 15:01:11

Lakoniczna historia OSP w Szczuczynie zawiera pewne przeinaczenie. Otóż tzw. szopa /obecnie Muzeum Pożarnictwa/ jak słusznie zauważa autor, to miejsce gdzie prowadzono działalność kulturalno-oświatową. Natomiast wozownia to drewniany budynek zlokalizowany wzdłuż ul. Senatorskiej /już nieistniejący/ w miejscu ogródka P. Gazowskich. Szopa swój charakter obiektu ko zachowała do lat powojennych. Tu od roku 1952 funkcjonowało "Kino Wissa" i swoje pomieszczenie mieli stale dyżurujący pod telefonem strażacy-kierowcy. /Panowie: Stanisław Szpatkowski i Stanisław Zielińński/.
Napisał: juKa dodano: 2017-05-22 16:12:29

bo to etatowcy
Napisał: Benek dodano: 2017-05-23 08:50:42

Niewielu zaszcicilo obchody rocznicowe -szczuczynskich strazakow tych prawdziwych z tradycjami .Byli tylko Ci od paradowania i gali. Pokazy i usługi wykonywalo 2 albo 4 strazakow nowicjuszy.
Napisał: jolanta dodano: 2017-05-28 16:11:37

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.