OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2018-10-01 12:04:04     nr wiadomości: 37270     przeczytano: 3897     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 01.10.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 04.09.2018 r. na wniosek Zarządu Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, działającego w imieniu Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
 

 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:         
Działka o nr ewidencyjnym 684 oraz części działek o nr ewidencyjnych 693; 691; 688; 683; 679; 677; 452; 357; 356; 355; 354; 353; 352; 349; 348; 347; 346; 345; 344; 334; 318; 317; 316; 315; 314; 313; 312; 311; 310; 309; 308; 307; 306; 305; 267; 244; 215; 214; 211; 210; 209; 208; 207; 206; 205; 204; 203; 202; 201; 200; 164; 106; 105; 104; 103; 102; 101; 100; 99; 98; 97; 96; 95; 87; 86; 85; 84; 59/5; 59/4; 59/2; 59/1; 58; 36; 33; 28; 27 w obrębie Wierzbowo, jednostka ewidencyjna gm. Grajewo; działka o nr ewidencyjnym 364 oraz na częściach działek o nr 393; 390; 374; 358; 131; 130/2; 124; 123; 119; 118; 117; 116; 115; 114; 113; 108; 88; 87; 86; 85; 84; 83; 74; 72; 63/2; 62; 61; 52; 51 w obrębie Boczki-Świdrowo, jednostka ewidencyjna Grajewo.

 

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Boczki-Świdrowo, jednostka ewidencyjna Grajewo:

Działka nr ewidencyjny 51 o powierzchni 1,4000 ha na działki:

a) 51/1 o powierzchni 0,0174 ha        b) 51/2 o powierzchni 1,38 ha

Działka nr ewidencyjny 52 o powierzchni 0,1300 ha na działki:

a) 52/1 o powierzchni 0,0065 ha        b) 52/2 o powierzchni 0,12 ha

Działka nr ewidencyjny 61 o powierzchni 7,4100 ha na działki:

a) 61/1 o powierzchni 0,1308 ha        b) 61/2 o powierzchni 7,28 ha

Działka nr ewidencyjny 62 o powierzchni 0,1000 ha na działki:

a) 62/1 o powierzchni 0,0172 ha        b) 62/2 o powierzchni 0,08 ha

Działka nr ewidencyjny 63/2 o powierzchni 0,2800 ha na działki:

a) 63/3 o powierzchni 0,0039 ha        b) 63/4 o powierzchni 0,28 ha

Działka nr ewidencyjny 72 o powierzchni 0,6900 ha na działki:

a) 72/1 o powierzchni 0,0011 ha        b) 72/2 o powierzchni 0,69 ha

Działka nr ewidencyjny 74 o powierzchni 0,5500 ha na działki:

a) 74/1 o powierzchni 0,0003 ha        b) 74/2 o powierzchni 0,55 ha

Działka nr ewidencyjny 83 o powierzchni 0,5200 ha na działki:

a) 83/1 o powierzchni 0,0007 ha        b) 83/2 o powierzchni 0,52 ha

Działka nr ewidencyjny 84 o powierzchni 0,9200 ha na działki:

a) 84/1 o powierzchni 0,0047 ha        b) 84/2 o powierzchni 0,92 ha

Działka nr ewidencyjny 85 o powierzchni 0,8100 ha na działki:

a) 85/1 o powierzchni 0,0061 ha        b) 85/2 o powierzchni 0,80 ha

Działka nr ewidencyjny 86 o powierzchni 0,3900 ha na działki:

a) 86/1 o powierzchni 0,0030 ha        b) 86/2 o powierzchni 0,39 ha

Działka nr ewidencyjny 87 o powierzchni 0,6800 ha na działki:

a) 87/1 o powierzchni 0,0036 ha        b) 87/2 o powierzchni 0,68 ha

Działka nr ewidencyjny 88 o powierzchni 1,0600 ha na działki:

a) 88/1 o powierzchni 0,0147 ha        c) 88/2 o powierzchni 0,0105 ha

b) 88/3 o powierzchni 1,03 ha

Działka nr ewidencyjny 108 o powierzchni 8,6900 ha na działki:

a) 108/1 o powierzchni 0,0058 ha        b) 108/2 o powierzchni 8,68 ha

Działka nr ewidencyjny 113 o powierzchni 0,6300 ha na działki:

a) 113/1 o powierzchni 0,0005 ha        b) 113/2 o powierzchni 0,63 ha

Działka nr ewidencyjny 114 o powierzchni 0,7900 ha na działki:

a) 114/1 o powierzchni 0,0009 ha        b) 114/2 o powierzchni 0,79 ha

Działka nr ewidencyjny 115 o powierzchni 0,4500 ha na działki:

a) 115/1 o powierzchni 0,0011 ha        b) 115/2 o powierzchni 0,45 ha

Działka nr ewidencyjny 116 o powierzchni 0,3700 ha na działki:

a) 116/1 o powierzchni 0,0021 ha        b) 116/2 o powierzchni 0,37 ha

Działka nr ewidencyjny 117 o powierzchni 0,2900 ha na działki:

a) 117/1 o powierzchni 0,0002 ha        c) 117/2 o powierzchni 0,0003 ha

b) 117/3 o powierzchni 0,29 ha

Działka nr ewidencyjny 118 o powierzchni 0,4700 ha na działki:

a) 118/1 o powierzchni 0,0002 ha        b) 118/2 o powierzchni 0,47 ha

Działka nr ewidencyjny 119 o powierzchni 0,2000 ha na działki:

a) 119/1 o powierzchni 0,0004 ha        b) 119/2 o powierzchni 0,20 ha

Działka nr ewidencyjny 123 o powierzchni 0,3400 ha na działki:

a) 123/1 o powierzchni 0,0004 ha        b) 123/2 o powierzchni 0,34 ha

Działka nr ewidencyjny 124 o powierzchni 0,9200 ha na działki:

a) 124/1 o powierzchni 0,0004 ha        b) 124/2 o powierzchni 0,92 ha

Działka nr ewidencyjny 130/2 o powierzchni 1,8200 ha na działki:

a) 130/3 o powierzchni 0,0013 ha        b) 130/4 o powierzchni 1,82 ha

Działka nr ewidencyjny 131 o powierzchni 5,2700 ha na działki:

a) 131/1 o powierzchni 0,0012 ha        c) 131/2 o powierzchni 0,0147 ha

b) 131/3 o powierzchni 5,25 ha

2. Obręb ewidencyjny Wierzbowo, jednostka ewidencyjna Grajewo:

Działka nr ewidencyjny 27 o powierzchni 1,6000 ha na działki:

a) 27/1 o powierzchni 0,0311 ha        b) 27/1 o powierzchni 1,57 ha

Działka nr ewidencyjny 28 o powierzchni 1,6500 ha na działki:

a) 28/1 o powierzchni 0,0314 ha      b) 28/2 o powierzchni 1,62 ha

Działka nr ewidencyjny 33 o powierzchni 1,1900 ha na działki:

a) 33/1 o powierzchni 0,1030 ha        b) 33/2 o powierzchni 1,09 ha

Działka nr ewidencyjny 36 o powierzchni 8,3100 ha na działki:

a) 36/1 o powierzchni 0,0479 ha        b) 36/2 o powierzchni 8,26 ha

Działka nr ewidencyjny 58 o powierzchni 2,3000 ha na działki:

a) 58/1 o powierzchni 0,0372 ha        b) 58/2 o powierzchni 2,26 ha

Działka nr ewidencyjny 59/1 o powierzchni 0,4300 ha na działki:

a) 59/6 o powierzchni 0,0150 ha        b) 59/7 o powierzchni 0,41 ha

Działka nr ewidencyjny 59/2 o powierzchni 0,1000 ha na działki:

a) 59/8 o powierzchni 0,0065 ha        b) 59/9 o powierzchni 0,09 ha

Działka nr ewidencyjny 59/4 o powierzchni 0,0294 ha na działki:

a) 59/10 o powierzchni 0,0280 ha        b) 59/11 o powierzchni 0,0014 ha

Działka nr ewidencyjny 59/5 o powierzchni 0,2279 ha na działki:

a) 59/12 o powierzchni 0,0130 ha        b) 59/13 o powierzchni 0,2149 ha

Działka nr ewidencyjny 84 o powierzchni 0,1600 ha na działki:

a) 84/1 o powierzchni 0,0004 ha        b) 84/2 o powierzchni 0,16 ha

Działka nr ewidencyjny 85 o powierzchni 0,1300 ha na działki:

a) 85/1 o powierzchni 0,0032 ha        b) 85/2 o powierzchni 0,13 ha

Działka nr ewidencyjny 86 o powierzchni 0,1300 ha na działki:

a) 86/1 o powierzchni 0,0041 ha        b) 86/2 o powierzchni 0,13 ha

Działka nr ewidencyjny 87 o powierzchni 0,5200 ha na działki:

a) 87/1 o powierzchni 0,0797 ha        b) 87/2 o powierzchni 0,44 ha

Działka nr ewidencyjny 95 o powierzchni 0,1200 ha na działki:

a) 95/1 o powierzchni 0,0003 ha        b) 95/2 o powierzchni 0,12 ha

Działka nr ewidencyjny 96 o powierzchni 0,0900 ha na działki:

a) 96/1 o powierzchni 0,0003 ha        b) 96/2 o powierzchni 0,09 ha

Działka nr ewidencyjny 97 o powierzchni 0,0700 ha na działki:

a) 97/1 o powierzchni 0,0003 ha        b) 97/2 o powierzchni 0,07 ha

Działka nr ewidencyjny 98 o powierzchni 0,1700 ha na działki:

a) 98/1 o powierzchni 0,0011 ha        b) 98/2 o powierzchni 0,17 ha

Działka nr ewidencyjny 99 o powierzchni 0,0500 ha na działki:

a) 99/1 o powierzchni 0,0004 ha        b) 99/2 o powierzchni 0,05 ha

Działka nr ewidencyjny 100 o powierzchni 0,0800 ha na działki:

a) 100/1 o powierzchni 0,0007 ha        b) 100/2 o powierzchni 0,08 ha

Działka nr ewidencyjny 101 o powierzchni 0,0800 ha na działki:

a) 101/1 o powierzchni 0,0008 ha        b) 101/2 o powierzchni 0,08 ha

Działka nr ewidencyjny 102 o powierzchni 0,2200 ha na działki:

a) 102/1 o powierzchni 0,0029 ha        b) 102/2 o powierzchni 0,22 ha

Działka nr ewidencyjny 103 o powierzchni 0,0900 ha na działki:

a) 103/1 o powierzchni 0,0014 ha        b) 103/2 o powierzchni 0,09 ha

Działka nr ewidencyjny 103 o powierzchni 0,0900 ha na działki:

a) 103/1 o powierzchni 0,0014 ha        b) 103/2 o powierzchni 0,09 ha

Działka nr ewidencyjny 104 o powierzchni 0,0400 ha na działki:

a) 104/1 o powierzchni 0,0007 ha        b) 104/2 o powierzchni 0,04 ha

Działka nr ewidencyjny 105 o powierzchni 0,0400 ha na działki:

a) 105/1 o powierzchni 0,0008 ha        b) 105/2 o powierzchni 0,04 ha

Działka nr ewidencyjny 106 o powierzchni 0,0700 ha na działki:

a) 106/1 o powierzchni 0,0012 ha        b) 106/2 o powierzchni 0,07 ha

Działka nr ewidencyjny 164 o powierzchni 0,8300 ha na działki:

a) 164/1 o powierzchni 0,0255 ha        b) 164/2 o powierzchni 0,80 ha

Działka nr ewidencyjny 200 o powierzchni 12,1500 ha na działki:

a) 200/1 o powierzchni 0,0019 ha        b) 200/2 o powierzchni 12,15 ha

Działka nr ewidencyjny 201 o powierzchni 5,0800 ha na działki:

a) 201/1 o powierzchni 0,0029 ha        b) 201/2 o powierzchni 5,08 ha

Działka nr ewidencyjny 202 o powierzchni 3,3900 ha na działki:

a) 202/1 o powierzchni 0,0027 ha        b) 202/2 o powierzchni 3,39 ha

Działka nr ewidencyjny 203 o powierzchni 3,5800 ha na działki:

a) 203/1 o powierzchni 0,0041 ha        b) 203/2 o powierzchni 3,58 ha

Działka nr ewidencyjny 204 o powierzchni 0,7800 ha na działki:

a) 204/1 o powierzchni 0,0011 ha        b) 204/2 o powierzchni 0,78 ha

Działka nr ewidencyjny 205 o powierzchni 2,2000 ha na działki:

a) 205/1 o powierzchni 0,0033 ha        b) 205/2 o powierzchni 2,20 ha

Działka nr ewidencyjny 206 o powierzchni 1,0700 ha na działki:

a) 206/1 o powierz    chni 0,0019 ha        b) 206/2 o powierzchni 1,07 ha

Działka nr ewidencyjny 207 o powierzchni 1,0800 ha na działki:

a) 207/1 o powierzchni 0,0024 ha      b) 207/2 o powierzchni 1,08 ha

Działka nr ewidencyjny 208 o powierzchni 3,1400 ha na działki:

a) 208/1 o powierzchni 0,0085 ha        b) 208/2 o powierzchni 3,13 ha

Działka nr ewidencyjny 209 o powierzchni 1,3100 ha na działki:

a) 209/1 o powierzchni 0,0042 ha        b) 209/2 o powierzchni 1,31 ha

Działka nr ewidencyjny 210 o powierzchni 1,2400 ha na działki:

a) 210/1 o powierzchni 0,0058 ha        b) 210/2 o powierzchni 1,23 ha

Działka nr ewidencyjny 211 o powierzchni 5,9100 ha na działki:

a) 211/1 o powierzchni 0,0498 ha        b) 211/2 o powierzchni 5,86 ha

Działka nr ewidencyjny 214 o powierzchni 1,2100 ha na działki:

a) 214/1 o powierzchni 0,0020 ha        b) 214/2 o powierzchni 1,21 ha

Działka nr ewidencyjny 215 o powierzchni 2,0000 ha na działki:

a) 215/1 o powierzchni 0,0069 ha        b) 215/2 o powierzchni 1,99 ha

Działka nr ewidencyjny 244 o powierzchni 0,2600 ha na działki:

a) 244/1 o powierzchni 0,0014 ha        b) 244/2 o powierzchni 0,26 ha

Działka nr ewidencyjny 267 o powierzchni 0,5600 ha na działki:

a) 267/1 o powierzchni 0,0007 ha        b) 267/2 o powierzchni 0,56 ha

Działka nr ewidencyjny 305 o powierzchni 0,4300 ha na działki:

a) 305/1 o powierzchni 0,0015 ha        b) 305/2 o powierzchni 0,43 ha

Działka nr ewidencyjny 306 o powierzchni 0,2300 ha na działki:

a) 306/1 o powierzchni 0,0009 ha        b) 306/2 o powierzchni 0,23 ha

Działka nr ewidencyjny 307 o powierzchni 0,2200 ha na działki:

a) 307/1 o powierzchni 0,0006 ha        b) 307/2 o powierzchni 0,22 ha

Działka nr ewidencyjny 308 o powierzchni 0,4100 ha na działki:

a) 308/1 o powierzchni 0,0050 ha        b) 308/2 o powierzchni 0,40 ha

Działka nr ewidencyjny 309 o powierzchni 0,2660 ha na działki:

a) 309/1 o powierzchni 0,0032 ha        b) 309/2 o powierzchni 0,2628 ha

Działka nr ewidencyjny 310 o powierzchni 0,4100 ha na działki:

a) 310/1 o powierzchni 0,0012 ha        b) 310/2 o powierzchni 0,41 ha

Działka nr ewidencyjny 311 o powierzchni 0,2600 ha na działki:

a) 311/1 o powierzchni 0,0026 ha        b) 311/2 o powierzchni 0,26 ha

Działka nr ewidencyjny 312 o powierzchni 0,1200 ha na działki:

a) 312/1 o powierzchni 0,0026 ha        b) 312/2 o powierzchni 0,12 ha

Działka nr ewidencyjny 313 o powierzchni 0,2400 ha na działki:

a) 313/1 o powierzchni 0,0029 ha        b) 313/2 o powierzchni 0,24 ha

Działka nr ewidencyjny 314 o powierzchni 0,2900 ha na działki:

a) 314/1 o powierzchni 0,0024 ha        b) 314/2 o powierzchni 0,29 ha

Działka nr ewidencyjny 315 o powierzchni 0,3000 ha na działki:

a) 315/1 o powierzchni 0,0033 ha        b) 315/2 o powierzchni 0,30 ha

Działka nr ewidencyjny 316 o powierzchni 0,6100 ha na działki:

a) 316/1 o powierzchni 0,0045 ha        b) 316/2 o powierzchni 0,61 ha

Działka nr ewidencyjny 317 o powierzchni 0,3200 ha na działki:

a) 317/1 o powierzchni 0,0017 ha        b) 317/2 o powierzchni 0,32 ha

Działka nr ewidencyjny 318 o powierzchni 0,9600 ha na działki:

a) 318/1 o powierzchni 0,0013 ha        b) 318/2 o powierzchni 0,96 ha

Działka nr ewidencyjny 334 o powierzchni 0,1200 ha na działki:

a) 334/1 o powierzchni 0,0207 ha        b) 334/2 o powierzchni 0,10 ha

Działka nr ewidencyjny 344 o powierzchni 0,3600 ha na działki:

a) 344/1 o powierzchni 0,0018 ha        b) 344/2 o powierzchni 0,36 ha

Działka nr ewidencyjny 345 o powierzchni 0,2500 ha na działki:

a) 345/1 o powierzchni 0,0036 ha        b) 345/2 o powierzchni 0,25 ha

Działka nr ewidencyjny 346 o powierzchni 0,1300 ha na działki:

a) 346/1 o powierzchni 0,0014 ha        b) 346/2 o powierzchni 0,13 ha

Działka nr ewidencyjny 347 o powierzchni 0,1400 ha na działki:

a) 347/1 o powierzchni 0,0016 ha        b) 347/2 o powierzchni 0,14 ha

Działka nr ewidencyjny 348 o powierzchni 0,2100 ha na działki:

a) 348/1 o powierzchni 0,0017 ha        b) 348/2 o powierzchni 0,21 ha

Działka nr ewidencyjny 349 o powierzchni 0,1700 ha na działki:

a) 349/1 o powierzchni 0,0003 ha        b) 349/2 o powierzchni 0,17 ha

Działka nr ewidencyjny 352 o powierzchni 0,1100 ha na działki:

a) 352/1 o powierzchni 0,0006 ha        b) 352/2 o powierzchni 0,11 ha

Działka nr ewidencyjny 353 o powierzchni 0,2900 ha na działki:

a) 353/1 o powierzchni 0,0029 ha        b) 353/2 o powierzchni 0,29 ha

Działka nr ewidencyjny 354 o powierzchni 0,2200 ha na działki:

a) 354/1 o powierzchni 0,0010 ha        b) 354/2 o powierzchni 0,22 ha

Działka nr ewidencyjny 355 o powierzchni 0,2500 ha na działki:

a) 355/1 o powierzchni 0,0010 ha        b) 355/2 o powierzchni 0,25 ha

Działka nr ewidencyjny 356 o powierzchni 0,1200 ha na działki:

a) 356/1 o powierzchni 0,0002 ha        b) 356/2 o powierzchni 0,12 ha

Działka nr ewidencyjny 357 o powierzchni 0,1100 ha na działki:

a) 357/1 o powierzchni 0,0003 ha        b) 357/2 o powierzchni 0,11 ha

Działka nr ewidencyjny 452 o powierzchni 0,0100 ha na działki:

a) 452/1 o powierzchni 0,0050 ha        b) 452/2 o powierzchni 0,0050 ha


Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a), c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.