Nowe przepisy ruchu drogowego

aktualizacja: 2018-10-03 12:18:59     nr wiadomości: 37304     przeczytano: 2970     Ilość komentarzy komentarze: 0

Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Od poniedziałku każdy kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem. W związku z tym przypominamy, że w przypadku uczestniczenia np. w kolizji drogowej (czyli zdarzenia, w którym nie ma zabitych lub rannych), zgodnie z art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany podać m.in. swoje dane personalne, dane o pojeździe oraz ubezpieczeniu OC bez konieczności wzywania Policji.

Od 1X kierujący pojazdami nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Zmiany te dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Polsce. 

W związku z wątpliwościami i obawami niektórych kierowców dotyczących sytuacji uczestniczenia w kolizji drogowej i związanych z tym zdarzeniem ewentualnych problemów z uzyskaniem niezbędnych informacji o pojeździe oraz polisie OC należy przypomnieć o tym, że każdy kierowca jest obowiązany:

• zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
• niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
• podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto, jeżeli w wypadku jest osoba zabita lub ranna:

• udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję,
• nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
• pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

W przypadku uczestniczenia w kolizji kierujący pojazdami nie mają obowiązku wzywania Policji, mogą poprzestać na spisaniu stosownego oświadczenia. W celu uzyskania niezbędnych danych, a szczególnie informacji dotyczących pojazdu oraz polisy OC należy za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzić numer rejestracyjny spisany z tablicy rejestracyjnej pojazdu lub nalepki kontrolnej (lub nr VIN) – informuje KGP.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.