Nadzieje na Via Baltica

aktualizacja: 2019-08-08 10:17:47     nr wiadomości: 39895     przeczytano: 4179     Ilość komentarzy komentarze: 0

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ponownie wybiera wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje 24-kilometrowy odcinek S61 od końca obwodnicy Suwałk do Budziska (granica z Litwą). 6 sierpnia br. wysłano dokumentację przetargową do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Inwestycja prowadzona będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca powinien dokończyć projektowanie (optymalizacja), a jeśli zajdzie taka konieczność – wystąpić o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudować drogę ekspresową wraz z całą infrastrukturą jak również uzyskać decyzje o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. W ramach prac na 24 –kilometrowym odcinku drogi mają powstać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o nawierzchni z betonu cementowego, most, 24 wiadukty i 9 przejść dla zwierząt oraz węzły drogowe. 

Przypomnijmy
14 czerwca br. GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Impresa Pizzarotti – wykonawcą  odcinka Suwałki – Budzisko. Powodem rozwiązania umowy był brak realizacji zapisów w kontrakcie. Jak wówczas informowano wykonawca opracował dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, decyzja została wydana 20 maja br. Mimo upływu czasu po stronie Wykonawcy brak było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych - nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu, umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy, nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. Policji. W tej sytuacji  zdecydowano o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą.

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma także znaczenie europejskie. Łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy, który docelowo przejmie ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią. To właśnie odcinek S61 Suwałki – Budzisko bezpośrednio łączy polską siec dróg ekspresowych z siecią dróg państw nadbałtyckich.

Wkrótce zostanie ogłoszony także ponowny przetarg na drugi odcinek S61, pomiędzy węzłami Podborze – Śniadowo.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.