Nabór wniosków w PUP

aktualizacja: 2020-06-03 09:03:22     nr wiadomości: 42522     przeczytano: 1604     Ilość komentarzy komentarze: 0

28 maja br. Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie ogłosił nabór wniosków w zakresie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownika oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne  dla   mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Wzory umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania osoby zainteresowane znajdą na stronie internetowej psz.praca.gov.pl. Dodatkowe informacje można też uzyskać pod nr tel. 86 261 30 30 lub 86 261 30 31

Wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do 10 czerwca br.:    

• elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia; 

• elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP;

• pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo;

• w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Grajewie.

Instrumenty finansowane będą wyłącznie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dotyczy wynagrodzeń pracowników w wieku 30 lat i więcej) oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotyczy pracowników do 30 r.ż.). W części dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wsparcie udzielane będzie w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego.

Dodatkowo istnieje możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w ramach projektu „Aktywuj pracę". Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 679 26 65.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.