Modernizacja drogi powiatowej

aktualizacja: 2019-02-06 14:11:31     nr wiadomości: 38381     przeczytano: 3742     Ilość komentarzy komentarze: 1

Kolejna droga powiatowa zostanie zmodernizowana. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie prowadzi przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B na odcinku Bęćkowo - Szczuczyn” w km 14+192 - 17+436,30 (odc. I); 17+542,40 -7+831 (odc. II). Oferty można składać do 11 lutego br.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w tym m.in.: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym; wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych a także rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, części przelotowej przepustów z rur żelbetowych; rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu oraz demontaż słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym i tablic znaków drogowych.

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty ziemne w tym: nasypy i rowy; odwodnienie korpusu drogowego obejmujące wykonanie remontu ścianek czołowych przepustów z betonu; przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostowych pod izolację; wyrównanie nierówności zaprawą na przepuście korytkowym; wykonanie przepustów jednootworowych wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem oraz regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych.

Przedsięwzięcie obejmuje także wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni i prac wykończeniowych tj. plantowanie skarp i korony nasypów, umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem z kamienia narzutowego, wykonanie przepustów pod zjazdami i uzupełnienie poboczy z formowaniem nasypu. Droga będzie oznakowana, w wyznaczonych miejscach zostaną wykonane chodniki. W zakres prac wchodzi również montaż latarni oświetleniowych parkowych hybrydowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu na mokro, ustawienie lamp oświetlenia hybrydowego przy przejściach podwyższonych w m. Szczuczyn.

Planowany termin zakończenia inwestycji upływa 30 września br.

 
/e/

Brawo. Sołtys deptał i wydeptał🙂
Napisał: Lolek dodano: 2019-02-10 20:25:10

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.