Mniej jest lepiej!

aktualizacja: 2018-02-19 19:57:15     nr wiadomości: 34378     przeczytano: 1675     Ilość komentarzy komentarze: 0

Nie upijaj się! Mniej jest lepiej! A najlepiej wcale! - oto drogowskaz społeczny, który przyświeca Narodowemu Programowi Trzeźwości.

Zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się oraz podniesienie wieku inicjacji alkoholowej to główne cele Narodowego Programu Trzeźwości. Ma on być realizowany m.in. poprzez kampanie społeczne i edukacyjne oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych.

Ogłoszony w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu Narodowy Program Trzeźwości to drogowskaz dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą ojczyznę przed zniewoleniami. Zasadniczym celem tego jest trwała zmiana polskiej kultury, tak aby polskość się nigdy nie kojarzyła z pijaństwem, ale z trzeźwością.

– Wolność i trzeźwość są ze sobą nierozerwalnie połączone. Nie ma i nie będzie wolności osobistej ani narodowej bez trzeźwości Polaków – uzasadnia bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu. Przypomina też słowa św. Jana Pawła II, że egzamin z wolności jest jeszcze przed nami i że wolność trzeba stale zdobywać. "Często właśnie walka z własnymi słabościami, ze szkodliwymi stereotypami, z niszczącymi nawykami, jest trudniejsza niż walka z zewnętrznym przeciwnikiem" – dodaje.

Program jest pytaniem skierowanym do całego narodu, czy chcemy być szczęśliwsi, zdrowsi, bogatsi, dojrzalsi, mądrzejsi i chcemy mieć szczęśliwe życie rodzinne. Ma służyć zmianie postaw w odniesieniu do spożywania alkoholu, gdyż problem jest poważny. Według danych 15 procent Polaków regularnie nadużywa alkoholu, około trzech milionów osób regularnie się upija. Dokument zawiera diagnozę problemów alkoholowych w Polsce oraz szczegółowe wskazania dla Kościoła, rodziny, struktur państwowych, samorządowych i pozarządowych, dotyczących konkretnych zadań, jakie powinno podjąć nasze społeczeństwo, jeśli chcemy wyraźnie zmniejszyć rozmiar nietrzeźwości i konsekwencje pijaństwa oraz alkoholizmu w Polsce.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.