L sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2018-05-16 11:19:05     nr wiadomości: 35239     przeczytano: 1281     Ilość komentarzy komentarze: 0


Uprzejmie zapraszam na L sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 22. maja 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.:

  1. wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2017 r.,

  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,

  4. dyskusja,

  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r.,

  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

 8. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,

  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,

  3. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

  4. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Grajewskiego.  

 9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 10. Zamknięcie sesji.   


Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.