LI sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2018-05-17 11:08:56     nr wiadomości: 35250     przeczytano: 1812     Ilość komentarzy komentarze: 4

Dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się LI sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Zapytania i interpelacje radnych.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

 5. Informacja na temat stanu realizacji nowej inwestycji-budynku na cele kultu religijnego przy ulicy Pułaskiego (kaplica cmentarna).

 6. Perspektywy rozwoju TBS Sp. z o. o. jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.

 7. Informacja na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta –stan obecny i zamierzenia projektowe.

 8. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości wnioskach w związku
  ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji w sprawie opłat planistycznych.

 9. Funkcjonowanie jednostek oświatowych i kadry pedagogicznej w systemie oświaty od 1 września 2017 r. – zadania samorządu w procesie wdrażania reformy.

 10. Oferta kulturalna i sportowa miasta na okres wakacyjno-urlopowy – GCK, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły.

 11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lub od I opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

  2. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

  3. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018 – 2027;

  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.

 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

 14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 15. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta.

 16. Wolne wnioski i informacje.

 17. Zamknięcie LI sesji Rady Miasta.

 

Mam jedno pytanie kiedy szanowna rada zajmie sie historycznym zabytkowym dworcem kolejowym ktory ma 145 lat, a nie budowa kaplicy ktora bedzie zamieniona na kosciol w Grajewie jest kosciolow za duzo 4 ry wystarczy +5 na cmentarzu komunalnym, jeszcze jedno czy w Grajewie mamy BURMISTRZA czy BISKUPA to jest pytanie ?????????.
Napisał: grajewiak dodano: 2018-05-18 04:26:06

problem załatwiony już chyba w ub roku, nawet Oskar Kolejarski Burmistrz odebrał
Napisał: 123 dodano: 2018-05-18 22:01:28

grajewiak szanowna rada nie ma takich kompetencji aby zajmować się zabytkowym dworcem bo to jest majątek skarbu państwa czyli w prostej linii starostwa powiatowego.Zapytaj o to R.P.A kaplica jak Ci się nie podoba to po śmieci nie musisz tam leżeć.
Napisał: xyz dodano: 2018-05-19 15:37:36

Do xyz mam pytanie jakim prawem bronisz budowe kaplic i kosciolow z pieniedzy podatnikow ktore powinny byc przeznaczone na rozwoj ziemi Grajewskiej, inwestycje zaklady pracy, a Dworzec kolejowy jest oknem na swiat i rozwoj i czy chcesz czy nie to jest zabytkowy ma 145 lat. Po to mamy butmistrza i radnych a nie ja bo oni sa od tego zeby zalatwiali tam gdzie trzeba w R.O.A. a po smierci nikt tam nie musi lezec bo sa inne miejsca i wystarczaja, a zakladow pracy jak nie ma to nie bedzie chyba bedzie jaszcze jedno 500+ tylko skad brac pieniadze ??????????.
Napisał: grajewiak dodano: 2018-05-20 13:41:41

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.