Kwalifikacja wojskowa 2017

aktualizacja: 2017-03-20 10:30:37     nr wiadomości: 31210     przeczytano: 2588     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 21 marca 2017r. w klubie „Hades” przy ul. Wojska Polskiego 72 rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa  osób z terenu Powiatu Grajewskiego. Powiatowa Komisja Lekarska w Grajewie powołana przez Wojewodę Podlaskiego, będzie orzekać o zdolności do czynnej służby wojskowej osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji w 2017 r., tj:

  • mężczyzn urodzonych w 1998r.,

  • mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, figurujących w wykazie osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

  • kobiet- absolwentek szkół medycznych, psychologicznych i weterynaryjnych.


Kwalifikacja będzie przeprowadzona wg poniższego harmonogramu:

      Miasto  Grajewo  - 21.03 - 28.03.2017 r. (6 dni),

Mig. Rajgród  - 29.03 - 30.03.2017 r.  (2 dni),

Mig. Szczuczyn - 31.03  i  03.04.2017 r. (2 dni),

Gm. Grajewo - 04.04 - 05.04.2017 r.  (2 dni),

Gm. Radziłów - 06.04 -07.04.2017 r. (2 dni),

Gm. Wąsosz  - 10.04.2017 r.  (1 dzień),

Kobiety  -11 kwietnia  2017 r. (1 dzień)


Komisja pracować będzie w godz.10.00 - 15.00, natomiast  osoby wezwane do kwalifikacji powinny zgłosić się wcześniej tzn. w godzinach określonych w wezwaniach imiennych (9.00 - 10.00) w celu założenia ewidencji wojskowej. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej  powinny posiadać i przedstawić:

- dowód tożsamości,

- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),  

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych.


Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji w określonym dniu powinny stawić się w innym terminie, w dniach pracy Komisji. Wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone doprowadzenie przez policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

W w/w dniach trwania kwalifikacji, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży będzie informować zainteresowane osoby o możliwości służby w Wojsku Polskim, w tym nowotworzonych  Wojskach Obrony Terytorialnej.

Antoni Milewski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w  Grajewie

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.