Książki do zbycia

aktualizacja: 2018-01-12 19:11:58     nr wiadomości: 34027     przeczytano: 1895     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wykaz książek do zbycia

 1. System rynkowy    Podstawy mikro i makroekonomii -  Mieczysław Nasiłowski   Wydawnictwo Key Text Warszawa 1996

 2. Teoria ekonomii  Mikroekonomia  -  Podręcznik dla studiów ekonomicznych   redakcja naukowa Kazimierz Meredyk    Tom I  Białystok   1998

 3. Teoria  ekonomii Makroekonomia -  Podręcznik dla studiów ekonomicznych  redakcja  naukowa Kazimierz Meredyk  Tom II  Białystok 1998

 4. Ekonomia  Mikroekonomia David Begg,  Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ,  - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne  Warszawa  1998

 5. Ekonomia  Makroekonomia  David Begg,  Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch  - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne  Warszawa  1998

 6. Prawo gospodarcze Kompendium   -  Jan Olszewski  Wydawnictwo C.H.BECK  Warszawa 1999

 7. PRAWO SPÓŁEK  (wprowadzenie) pod redakcją Stanisława  Naruszewicza  Białystok 1999

 8. Podstawy  marketingu-  praca zbiorowa  pod redakcją Jerzego  Altkorna  wydanie III – Instytut Marketingu  Kraków  1998

 9. Plan marketingowy  przewodnik dla małej i średniej firmy  -  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1999

 10. Badania marketingowe metody i techniki -  Stanisław Kaczmarczyk  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne  Warszawa  2002

 11. Badania operacyjne  - praca zbiorowa  pod redakcją  Edmunda  Ignasiaka – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2001

 12. Rynek i nowy marketing  - Henryk Bronakowski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania  w  Białymstoku 1999

 13. Marketing  bankowy  Podręcznik  - Wojciech Grzegorczyk  Warszawa 1999

 14. Zarządzanie Strategiczne Koncepcje-Metody  pod redakcją Rafała Krupskiego Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu  Wrocław 1998

 15. Strategiczne  planowanie marketingowe -  pod redakcją  naukową  Anieli  Styś -  Polskie wydawnictwo Ekonomiczne  Warszawa 1999

 16. Ubezpieczenia gospodarcze  w  Polsce  i  w Unii Europejskiej- pod redakcją Tomasza Michalskiego  Warszawa 2001

 17. Zarządzanie  Podstawy kierowania  przedsiębiorstwem Koncepcje, funkcje, przykłady Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław  1995

 18. Prawo pracy –Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa  1999

 19. Prawo międzynarodowe publiczne  - Wydawnictwo Prawnicze PWN  2001

 20. Teoria  Agrobiznesu  Część I – Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław 1998

 21. Ekologia   Wydawnictwo Naukowe PWN  Warszawa Łódź 1997

 22. Rynek – marketing dóbr i usług  ekologicznych (słownik podstawowych pojęć) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 1997

 23. Zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie ochrony środowiska  stan prawny na 30 września 2000r MUNICIPIUM SA  Warszawa 2000

 24. Promocja miasta – Akademia Ekonomiczna  Katowice 2000

 25. Zarządzanie rozwojem miast -  PWN  Warszawa  1999

 26. Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich – wydawnictwo Temida2 1997

 27. Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego – wydawnictwo  MUNICIPIUM  Warszawa 2000

 28. Prawo gospodarki komunalnej  Wydawnictwo Prawnicze PWN Warszawa 2000

Osoby zainteresowane w/w pozycjami proszone są o osobisty kontakt z Panią Basią z Grajewa tel. 691 486 655 , email basmus@op.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.