Kornik ostrozębny -komunikat

aktualizacja: 2019-02-22 17:48:12     nr wiadomości: 38511     przeczytano: 6191     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wytyczne do ograniczania szkód w lasach niepaństwowych ze strony kornika ostrozębnego.


Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród, w związku z prowadzonym nadzorem
nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
informuje prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania
pojawiającego się masowo kornika ostrozębnego (lps acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej).

Cięcia sanitarne dotyczące porządkowania drzewostanów, w których ujawniły się
symptomy opanowania przez ten gatunek, należy wykonywać w terminie do końca kwietnia.


Pozostałości po pozyskaniu (wierzchołki i gałęzie) należy spalać z uwzględnieniem zasad ochrony p-poż bądź wywozić je z lasu.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.