Komunikat dla właścicieli lasów

aktualizacja: 2018-12-04 11:09:52     nr wiadomości: 37903     przeczytano: 6991     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wytyczne do ograniczania szkód w lasach niepaństwowych ze strony kornika ostrozębnego.


    Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród w związku z prowadzonym nadzorem

nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje

prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania
pojawiającego się masowo kornika ostrozębnego (Ips acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej).

    Cięcia sanitarne dotyczące porządkowania drzewostanów, w których ujawniły się
symptomy opanowania przez ten gatunek 
należy wykonywać w terminie do 31.03.2019 r.

    Pozostałości po pozyskaniu (wierzchołki i gałęzie) należy spalać 
z uwzględnieniem zasad ochrony p-poż, bądź zrąbkować wywożąc je z lasu.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.