Kolejne modernizacje drogowe

aktualizacja: 2020-06-03 09:52:26     nr wiadomości: 42518     przeczytano: 1478     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa - Słucz” oraz „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej”. Inwestycje zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Zadanie na blisko 900-metrowym odcinku drogi, położonym w obrębie miejscowości Słucz w gm. Radziłów, prowadzone będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót obejmuje m.in. zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy, wykonanie odwodnienia powierzchniowego, remont przepustu pod koroną drogi. Projekt zakłada też wykonanie zjazdów do posesji i do gruntów, oznakowania poziomego w obszarze skrzyżowania, progów zwalniających i wyspy dzielącej, nowego oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu a także przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 104138B do miejscowości Zakrzewo. 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę grajewskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego z ceną ponad 1 016 326 zł.

Natomiast Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Pisza wykna przebudowę dróg powiatowych w Niedźwiadnej, gm. Szczuczyn. Prace zrealizuje za kwotę prawie 2 mln 640 tys. zł. Zostaną wykonane roboty ziemne i odwodnienie korpusu drogowego. Przedsięwzięcie obejmuje także wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nowej nawierzchni i prac wykończeniowych tj. plantowanie skarp i dna wykopów, humusowanie z obsianiem, umocnienie dna rowów i ścieków. Droga będzie oznakowana, w w wyznaczonych miejscach pojawią się chodniki. W zakres prac wchodzi również budowa radaru z aktywną tablicą, informującą o prędkości ruchu pojazdu oraz ustawienie hybrydowych lamp oświetleniowych.

Oferta, która wpłynęła w drugim przetargu dotyczącym rozbudowy drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążęk również okazała się za droga. Tutejsze przedsiębiorstwo drogowo-mostowe deklaruje wykonanie zadania za 1 564 322,06 zł. Na sfinansowanie robót przeznaczono kwotę 896 400 zł. W związku z tym prowadzone postępowanie kolejny raz zostało unieważnione.

Miejmy nadzieję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym dotyczącym przebudowy ul. Elewatorskiej w Grajewie uda się wyłonić wykonawcę i zadanie zostanie zrealizowane bez przeszkód. Powyższe inwestycje zostały dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.