KRUS: ogłoszenie

aktualizacja: 2018-05-15 14:08:12     nr wiadomości: 35229     przeczytano: 3267     Ilość komentarzy komentarze: 0

Uwaga. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Do 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły.

Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3 300 zł. Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego z przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2017, przypada w piątek 1 czerwca 2018 r. (31 maja 2018 r. to dzień ustawowo wolny od pracy, tj. Boże Ciało).

Ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z dniem, do którego osoba zainteresowana była zobowiązana złożyć powyższe zaświadczenie albo oświadczenie gdy: kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła roczną kwotę graniczną za 2017 r., bądź w terminie do 1 czerwca 2018 r. nie zostanie złożone w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie. Termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia, może zostać przywrócony wyłącznie na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli udowodni on, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

 

/e/

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.