Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty?

aktualizacja: 2018-07-20 18:58:05     nr wiadomości: 36259     przeczytano: 3438     Ilość komentarzy komentarze: 0

Otwarcie granic, umowy handlowe pomiędzy różnymi krajami oraz łatwość przepływu towarów sprawia, że coraz częściej dochodzi do transakcji gospodarczych pomiędzy podmiotami z zagranicy. Choć taka sytuacja daje wiele perspektyw i korzyści finansowych, to często wiąże się ryzykiem. Zazwyczaj dotyczy to niewywiązania się kontrahenta z umowy. W takiej sytuacji trzeba walczyć o odzyskanie wszelkich należności, a może w tym pomów europejski nakaz zapłaty. Dlatego warto dowiedzieć się, co to właściwie jest i jak trzeba postępować, by dojść do porozumienia z kontrahentem.

Europejski nakaz zapłaty – co to jest?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że europejski nakaz zapłaty jest wydawany w większości krajów członkowskich Unii Europejskich, a jedynym wyjątkiem jest Dania. Dzięki temu nakazowi możliwe jest dochodzenie wszelkich należności od zagranicznych kontrahentów. Niezwykle istotne jest to, że w takiej sytuacji nie trzeba stwierdzać wykonywalności drugiej strony. Warto też podkreślić, że dzięki zastosowaniu się do europejskiego nakazu zapłaty, można uniknąć postępowania sądowego, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Ważne jest również to, że takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku kontrahentów z różnych krajów i dotyczy spraw handlowych, a także cywilnych. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Parlamentu europejskiego i Rady z końca 2006 roku.

Europejski nakaz zapłaty – jakie ma korzyści?

Warto podkreślić, że europejski nakaz zapłaty ma wiele zalet dla wszystkich zainteresowanych. Przede wszystkim należałoby zaznaczyć, że cała procedura jest niezwykle prosta i wystarczy tylko wypełnić odpowiedni formularz. Dla jeszcze większego komfortu możliwe jest wysłanie go za pomocą Internetu, dzięki czemu na pewno nie grozi nam tracenie czasu na stanie w kolejkach. Niezwykle istotną zaletą jest także to, że jest uznawany przez znaczną większość krajów Unii Europejskiej, a jedynym wyjątkiem jest Dania. Warto też zaznaczyć, że sąd dość sprawnie ocenia cały pozew, ale nie poddaje ocenie podanych dowodów, a co więcej umożliwia dłużnikowi wyrażenie swojego sprzeciwu. Należałoby też zaznaczyć, że jeśli procedura wydaje się zbyt skomplikowana, to można skorzystać z pomocy doświadczonej firmy. Jedną z nich jest: http://www.europejski-nakaz.pl/europejski_nakaz_zaplaty/.

Informacje zawarte w pozwie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

Poprawne wypełnienie formularzu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty to podstawa, dzięki której może rozpocząć się cały proces. Dlatego trzeba szczególną uwagę zwrócić na to, jakie dane powinniśmy tam zawrzeć.

Najważniejsze informacje zawarte w pozwie

  • Dane osobowe, a także adresy obu stron konfliktu,
  • Dokładna kwota roszczenia, która powinna objąć nie tylko główną kwotę, ale też odsetki i pozostałe kary,
  • Informacje uzasadniające roszczenie,
  • Szczegółowy opis wszystkich dowodów, jakie dołączamy do formularza,
  • Konieczne jest też udowodnienie tego, że sprawa ma charakter transgeniczny.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.