Jak stworzyć dokumentację podatkową cen transferowych?

aktualizacja: 2017-06-14 01:36:04     nr wiadomości: 32158     przeczytano: 4231     Ilość komentarzy komentarze: 0

Transfer pricing, czyli ceny transferowe, są realizowane pomiędzy podmiotami o powiązaniach kapitałowych, osobowych lub rodzinnych. Uważa się za nie ceny w transakcjach, które zawierają podmioty mające siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w tak zwanym raju podatkowym. Raje podatkowe, czyli kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, stają się dzięki temu mniej atrakcyjne dla przedsiębiorców. Co powinni zrobić przedsiębiorcy współpracujący z podmiotami znajdującymi się w rajach podatkowych, by przygotować prawidłowo dokumentację podatkową?


Kto musi przygotować dokumentację podatkową cen transferowych?

Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych dotyczy jedynie tych podatników, którzy spełnili jednocześnie dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest realizacja transakcji z podmiotem, który ma siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dotyczy to również tych podmiotów, które mają na takim terytorium zarząd. Drugą przesłanką jest wysokość kwoty transakcji – jeżeli przekroczy ona równowartość wyrażonego w euro limitu określonego w prawie podatkowym, należy przygotować dokumentację podatkową cen transferowych.


Co zawrzeć w dokumentacji?

W dokumentacji zawarte powinny być informacje określone w art. 9a ustawy CIT oraz art. 25a ustawy PIT. Oznacza to konieczność określenia w dokumentacji funkcji, jaką spełniały podmioty, które pośredniczyły w transakcji, przy uwzględnieniu użytych aktywów i podejmowanego ryzyka. Ponadto niezbędne jest wskazanie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją i formą oraz terminem zapłaty. W dokumentacji musi znaleźć się również metoda i sposób kalkulacji zysków, określenie ceny przedmiotu transakcji, strategii gospodarczej i działań podjętych w jej ramach, jeżeli wartość transakcji wynikła z przyjętej strategii. Istotne jest również wskazanie innych czynników, jeżeli podmioty uczestniczące w transakcji uwzględniły w celu określenia wartości przedmiotu transakcji inne czynniki. Ostatnim elementem dokumentacji podatkowej cen transferowych jest określnie korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – dotyczy to umów o świadczenia (w tym usługi) o niematerialnym charakterze.

Ceny transferowe i dotycząca ich dokumentacja podatkowa są dość problematyczną kwestią, dlatego ich rozliczanie należy zlecić doświadczonym księgowym. Biuro rachunkowe niemające odpowiedniej wiedzy z tego zakresu może stworzyć nierzetelną dokumentację, co spowoduje problemy z rozliczeniem się z urzędem skarbowym.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.