I N F O R M A C J A

aktualizacja: 2018-01-10 14:24:36     nr wiadomości: 34016     przeczytano: 3074     Ilość komentarzy komentarze: 1

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

    W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracamy się do mieszkańców Miasta i Gminy Szczuczyn z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego w Szczuczynie (pokój nr 8) lub bezpośrednio do sołtysa, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2018 roku.

    Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23 (pokój nr 8), na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl w zakładce Aktualności oraz u sołtysów.

    Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, w roku bieżącym przeprowadzą wyrywkowe kontrole, podczas których należy okazać rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków przez firmy posiadające stosowne zezwolenia Burmistrza Szczuczyna.

    Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia takiej umowy na terenie gminy Szczuczyn są:

  • WPK-TBS, ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn, tel. (86) 272 50 25
  • TOI-TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. (22) 614 59 79

a kiedy będziemy płacić za to że oddychamy?
Napisał: xxl dodano: 2018-01-11 07:17:34

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.