Grajewo: co przyniesie 2021?

aktualizacja: 2021-01-11 16:32:07     nr wiadomości: 44532     przeczytano: 3106     Ilość komentarzy komentarze: 9

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta Grajewo na 2021 r. Prawie 16,5 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje.

W nowym roku planuje się kontynuacje inwestycji z minionego 2020 r. związanych m.in. z Parkiem Solidarności oraz budowę nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej. 8 grudnia podpisano umowę, wartość tej inwestycji to 135 tys. 403 zł, a prace mają zostać zakończone do końca maja przyszłego roku. Będzie kontynuowana modernizacja oświetlenia ulicznego w Grajewie - całkowita wartość zamówienia 1 960 348,19 zł. Zostaną wykonane inteligentne, aktywne przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych", ze środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2021 (150 tys. zł).

Na zadania inwestycyjne w 2021 r. planuje się wydatki w kwocie prawie 16,5 mln zł.

W tym roku do budżetu Miasta Grajewo zostały wpisane:

  • budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza (80 tys. zł),
  • budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa (50 tys. zł),
  • budowa nawierzchni na os. Huta (50 tys. zł),
  • budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna (50 tys. zł),
  • budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa, 70 tys. zł),
  • budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS, planowane wydatki to 683 tys. 973 zł),
  • budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie FDS, planowane wydatki to 7 mln 251 tys. 773 zł).

W planie wydatków jest także 1 mln 175 tys. zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections). Warto tu dodać, że właśnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie"; koszt opracowania to 19 680 zł.

Miasto Grajewo planuje wydać 13 tys. zł na przebudowę rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B. Na budowę linii oświetleniowych przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik) - 180 tys. zł oraz Jana Pawła II (tereny zielone) - 100 tys. zł.

Wśród planowanych wydatków jest 170 tys. zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej. Już powstaje natomiast dokumentacja drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B.

Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja na budowę nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II w Grajewie, w zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca budowy ul. 11 Listopada w Grajewie. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego w Suwałkach. Prace zostaną przeprowadzone za prawie 1 mln 700 tys. zł. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki brukowej oraz wjazdów na posesję, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, budowę studni rewizyjnych, separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem oraz przykanalików zakończonych ulicznymi wpustami ściekowymi.

Przypominamy, że szczegółowe informacje o inwestycjach zrealizowanych od 2015 r. znajdą Państwo na Mapie Inwestycji w Grajewie pod adresem: www.inwestycje.grajewo.pl.


WNIOSKI ZŁOŻONE, CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE

W sierpniu ubiegłego roku złożono do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wniosek pod nazwą „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie”. Projekt o wartości 8 mln 972 tys. zł obejmuje budowę nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej.

W październiku 2020 r. Miasto Grajewo złożyło kompletną propozycję projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”. To szansa na zdobycie dofinansowania w wysokości 10 mln euro (ponad 40 mln zł), dzięki którym tereny jeziora Brajmura, Hadesu i strzelnicy zyskają na atrakcyjności. Miasto Grajewo uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Decyzja w sprawie dofinansowania ma zapaść na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku.

Pod koniec grudnia ub. roku zostały złożone 3 wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Wnioski te opiewają na łączną kwotę ponad 14 mln zł i oparte są na dokumentacjach z pozwoleniami na budowę - mówił Burmistrz Dariusz Latarowski na grudniowym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta Grajewo.

Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w 17 ulicach oraz rozbudowy sieci wodociągowej w 10 ulicach. Drugi, z wniosków dotyczy inwestycji, która polega na modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych w Grajewie przy ulicach Piłsudskiego, Traugutta, Kilińskiego i Ełckiej; trzeci - rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 4 ulicach na terenie Grajewa.


MIASTO GRAJEWO PLANUJE DOFINANSOWANIE

Nie sposób pominąć tematu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, jeśli mowa o inwestycjach. Grajewo w 2021 r. przewiduje wydatki rzędu 77 342 tys. zł. Wśród planowanych do realizacji w ramach unijnego dofinansowania jest m.in. wspomniana już "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED". Zaplanowano także kontynuację projektu o nazwie "Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń z Turynu".

Grajewo nieustannie stara się wspierać rozwój oświaty, dlatego w planie budżetowym znalazły się takie projekty jak "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego", czy "Program ERASMUS+ p.n. Cultural Similarities and Diffrences Between European Countries" - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Grajewie.

 

Jak te wszystkie plany będą zrealizowane to nie widzę lepszego gospodarza niż Pan Darek. Powodzenia
Napisał: obywatel dodano: 2021-01-11 21:37:53

Brawo panie burmistrzu ,ale w dalszym ciągu nie widać realizacji ul. Polnej
Napisał: xxx dodano: 2021-01-11 21:45:29

A jakie plany mają włodarze miasta odnośnie osiedla domów jednorodzinnych w stronę Szczuczyna . Myślę o ul. wrzosowej ,lawendowej, Owocowej. Kiedy u nas coś się ruszy?
Napisał: Mieszkanka dodano: 2021-01-11 22:14:36

I jak zwykle gdzie ulica Kolektorowa Panie Biurmistrzu? Kolejne lata lecą, rok 2019, 2020, 2021. Nie doczekamy się
Napisał: Anna dodano: 2021-01-12 03:31:06

Panie Burmistrzu, a co z ulicą Kościelną?
Napisał: Adela dodano: 2021-01-12 11:22:56

super, tylko taki gospodarz, wizualnie miasto troszeczkę może zyskuje, ale przyszłość mieszkańców, wielki znak ?....
Napisał: Jerzy dodano: 2021-01-12 19:50:18

W tytule "Prawie 16,5 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje." ale kwota 14 ml to złożone wnioski, czyli można było złożyć wnioski na 32 ml i sobie taki rozwój miasta planować. Zawsze to jakieś zajęcie. Źle to wygląda.
Napisał: Obywatel dodano: 2021-01-12 20:25:41

Nie wszystko na raz drodzy państwo inne ulice istnieją dłużej niż wasze takze cierpliwości.
Napisał: obywatel dodano: 2021-01-12 21:04:55

wpisujcie wszystko co my mieszkancy piszemy czego boicie sie!
Napisał: GRAJEWIANKA dodano: 2021-01-13 19:33:53

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.