Gmina Rajgród

aktualizacja: 2018-03-02 18:20:12     nr wiadomości: 34504     przeczytano: 6056     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie i budowa pomostu pływającego w Czarnej Wsi”. Zadanie podzielone jest na części. Część I zadania obejmuje „Zagospodarowanie części nadbrzeża nad Jeziorem Rajgrodzkim”. Projektowane elementy zagospodarowania terenu to: - drewniana wiata grillowa, - punkt czyszczenia ryb, - półki slipowe na skarpie, - tablica informacyjna, - oświetlenie terenu, - remont istniejących schodów terenowych. Przewiduje się również zagospodarowanie skarpy zielenią niską. Część II zadania obejmuje „Budowę pomostu pływającego z trapami cumowniczymi na Jeziorze Rajgrodzkim”.

Projektowany pomost jest w kształcie litery T o długości ciągu prostopadłego do linii brzegowej 27,0 m i szerokości 3,0, połączony z terenem przyległym przy pomocy trapu dojściowego 4,0 m x 2,0 m, a także ciągu równoległego do linii brzegowej o długości 24,0 m i szer. 3,0 m. Część III zadania obejmuje „Budowę pomostu pływającego w Czarnej Wsi”. Projektowany pomost pływający w kształcie litery U o łącznej długości 71,9 mb i powierzchni 211,4 m2 składa się z następujących elementów: - ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegowej o dł. 15,8 m i szer. 3,00 m z trapem zejściowym o wym. 3,8 m x 2,50 m, - ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegowej o dł. 15,8 m i szer. 3,00 m z trapem zejściowym o wym. 5,0 m x 2,50 m, - ciąg spacerowy równoległy do linii brzegowej o dł. 31,5 m i szer. 3,00 m łączący ciągi spacerowe prostopadłe do linii brzegowej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania drogi dojazdowej do plaży, która została ujęta w projekcie budowlanym. Zamówienie dotyczy wyłącznie budowy pomostu pływającego. 


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie części nadbrzeża nad Jeziorem Rajgrodzkim1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Projektowane elementy zagospodarowania terenu to: - drewniana wiata grillowa, - punkt czyszczenia ryb, - półki slipowe na skarpie, - tablica informacyjna, - oświetlenie terenu, - remont istniejących schodów terenowych. Przewiduje się również zagospodarowanie skarpy zielenią niską.

19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32, 

godzina: 09:00
Tel. 86 272 19 40
Fax. 86 272 19 41

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.