GAME FESTIVAL 2018

aktualizacja: 2018-01-26 15:59:29     nr wiadomości: 34184     przeczytano: 2451     Ilość komentarzy komentarze: 0

REGULAMIN TURNIEJU GIER KOMPUTEROWYCH

„SZCZUCZYN GAME FESTIVAL 2018”

 

 

 1. Data: 03 lutego 2018 r., godz. 10.00 – 14.00

 2. Miejsce: Hala Sportowa Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, ul. plac 1000-lecia 14, 19-230 Szczuczyn

 3. Zgłaszanie drużyn: Drużynę należy zgłosić wysyłając informację o chęci uczestnictwa w Turnieju na adres mailowy: turniejgier@um.szczuczyn.pl.   W treści maila należy podać nazwę drużyny i jej imienny skład osobowy (5 osób).

 4. Organizatorzy: Młodzieżowa Rada Miejska w Szczuczynie, Urząd Miejski w Szczuczynie,

 5. Udział w turnieju jest bezpłatny. Gracz musi posiadać KONTO STEAM.

 6. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.

 7. Regulamin Turnieju dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w placówce, w której turniej jest organizowany.

 8. Turniej obejmuje następujące gry: Counter-Strike

 9. Zmagania turniejowe będą się odbywały na sprzęcie przygotowanym przez Organizatora, spełniającym niezbędne wymagania techniczne.

 10. Osoby niestosujące się do regulaminu zostaną wykluczone z turnieju.

 11. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem meczów będą rozstrzygane przez organizatora. Decyzje organizatora turnieju są nieodwołalne.

 12. Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz posiłków.

 13. Podczas turnieju będzie możliwość podłączenia swojego sprzętu komputerowego w postaci myszki, podkładki pod mysz, klawiatury, słuchawek.

 14. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play – niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów agresji oraz wandalizmu.

 15. Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in.: celowe zniszczenie stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do przerwania gry są zabronione. Skutkuje to natychmiastowym usunięciem gracza z turnieju oraz pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.