Działki miejskie idą pod młotek

aktualizacja: 2018-07-11 10:16:38     nr wiadomości: 35772     przeczytano: 5776     Ilość komentarzy komentarze: 1

21 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6 A w sali nr 29, odbędzie się licytacja nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Grajewo.

O godz. 10.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2113/18 o powierzchni 0,1000 ha. Cena wywoławcza 92 250 zł (75 000 zł + 17 250 zł VAT); wadium – 18 450 zł. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

O godz. 11.00 nastąpi otwarcie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Inwestycyjnej. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Grajewo jako działka nr 3126/1 o powierzchni 0,0808 ha, położonej przy ul. Inwestycyjnej. Nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego oraz nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające tytuł własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Grajewo jako działki numer : 3126/8, 3126/9, 3223/1, 3226. Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000 zł . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest m.in. zgłoszenie do 17 sierpnia br. uczestnictwa w przetargu przez właściciela sąsiedniej nieruchomości wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości wymienionych, przy czym w przypadku współwłasności koniecznym jest zgłoszenie się wszystkich współwłaścicieli oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 17 sierpnia br. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto Urzędu Miasta.

 

e-Grajewo.pl


 

strzelnica
Napisał: grajewiak dodano: 2018-07-12 09:46:01

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.