Drogi asfaltowe w gm. Rajgród

aktualizacja: 2019-09-10 10:44:43     nr wiadomości: 40152     przeczytano: 3269     Ilość komentarzy komentarze: 0

Gmina Rajgród prowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy dróg w miejscowości Bukowo i Orzechówka. Na złożenie ofert zainteresowani mają czas do wtorku (17.09.), o wyborze najkorzystniejszej zadecyduje cena i okres gwarancji.

Zadanie podzielone jest na części. Drogowcy w Bukowie na blisko 500-metrowym odcinku wykonają odwodnienie, zjazdy, pobocza oraz położą nową nawierzchnię bitumiczną lub betonową (do wyboru jeden z wariantów). Prace w Orzechówce na odcinku ok. 467 m obejmą przebudowę nawierzchni jezdni (bitumiczna lub betonowa), wykonanie poboczy i zjazdów.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą kosztorysów ofertowych, zgodnie z załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowo zakres przedmiotu inwestycji i warunki jej realizacji określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, przy czym przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa. 

Termin wykonania przedsięwzięcia upływa 15 listopada br

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.