Dotacja na prace w Kramarzewie

aktualizacja: 2019-04-24 11:15:40     nr wiadomości: 39058     przeczytano: 2727     Ilość komentarzy komentarze: 0

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał obiektom dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, o które można było ubiegać się do 28 lutego. Łącznie zostało złożonych 65 wniosków na kwotę ponad 7 mln. zł. Wsparcie otrzymały 53 obiekty sakralne, wśród nich pomniki historii oraz budynki prywatne.

- Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa i są największymi w historii pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W roku 2019 cały budżet na dotacje wynosi 2 mln 270 tys. zł – poinformowała prof. Małgorzata Dajnowicz.

Dotację w wysokości 85 tys. zł otrzyma parafia pw. Św. Anny w Radziłowie na prace wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Barbary w Kramarzewie.

W ramach zadania zostanie m.in. zagospodarowany teren wokół Kościoła, wykonany chodnik – powiedział nam ks. mgr Jarosław Filochowski, proboszcz parafii Radziłów.

Z kart historii …
Wzmianki o drewnianym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, św. Barbary, Jakuba Apostoła i Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Radziłowie pochodzą z XV wieku. W 1739 r. staraniem proboszcza Jakuba Tafiłowskiego wybudowano obecną świątynię. Remontowana w latach: 1760, 1811, 1820, 1867-79 (wymieniono m.in. sygnaturkę na dachu), 1962. Podczas ostatniego remontu wykonano polichromie wg projektu Stanisława Długozimy. W latach 80. XX w. wybudowano w jej sąsiedztwie nowy murowany kościół, a stary przeniesiono do Kramarzewa.

30 czerwca br. upływa termin składania wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku, przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów).

 
e-Grajewo.pl
  - fot. parafia Radziłów   - fot. parafia Radziłów   - fot. parafia Radziłów   - fot. parafia Radziłów
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.