Budowa siłowni zewnętrznej

aktualizacja: 2018-03-17 13:15:18     nr wiadomości: 34647     przeczytano: 4936     Ilość komentarzy komentarze: 0

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działania: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.


Przedmiot zamówienia: Zakres prac polega na zagospodarowaniu fragmentu placu szkolnego tj. części działki Nr 657/9 w obrębie geodezyjnym Wąsosz i obejmować będzie dostawę i montaż 7 zespolonych urządzeń siłowni ze wnętrznej, 2 ławek, 2 koszy do selektywnej zbiórki odpadów i tablicy informacyjnej oraz ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej w strefach ochronnych urządzeń. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa tj. opis techniczny inwestycji, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.

 

GMINA WĄSOSZ
19-222 Wąsosz
pl. Plac Rzędziana 8
Tel. 86 273 10 01

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.