Błyśnie nowoczesnością

aktualizacja: 2019-03-19 13:13:48     nr wiadomości: 38738     przeczytano: 5271     Ilość komentarzy komentarze: 3

Jeszcze w tym roku samorząd Rajgrodu przeprowadzi modernizację oświetlenia ulicznego w mieście. Dotychczasowe oprawy zostaną wymienione na nowoczesne, wykonane w technologii LED.

W ramach projektu  planowany jest demontaż istniejących opraw oświetleniowych (305 szt.), wymiana wysięgników do opraw oświetleniowych (240 szt. ),  montaż opraw oświetleniowych LED drogowych o mocy 30 W (18 szt.), o mocy 40 W (165 szt.), o mocy 81 W (57 szt.) oraz 65 szt. opraw parkowych (moc 20 W). Zadanie obejmuje także wymianę osprzętu elektrycznego, systemu sterowania oświetleniem, wykonanie pomiarów końcowych, jak również dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją i protokołami pomiarów parametrów. Szczegóły przedsięwzięcia i warunki realizacji zostały zapisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Obecnie krajowa infrastruktura oświetleniowa w większości oparta jest na przestarzałej technologii wysokoprężnych lamp sodowych i rtęciowych, które mają bardzo duży "apetyt" na energię elektryczną, a ich światło nie jest bardzo efektywne. Technologia oświetlenia LED uznawana jest za jedno z największych osiągnięć w energetyce. Jej największą zaletą jest wysoka energooszczędność przekładająca się na minimalizację kosztów.

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej zapewni  energooszczędne i tańsze w eksploatacji oświetlenie w Rajgrodzie oraz przyniesie poprawę bezpieczeństwa w mieście. Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne.

Zadanie powinno zostać zrealizowane do końca maja 2019 r.

 
/e/
  - UM Rajgród

A w Grajewie od Waszkiewicza nic się nie zmieniło, mimo że chyba zawsze było to w programach wyborczych.
Napisał: K dodano: 2019-03-20 07:50:25

A Grajewo. / Tu technologia nie dociera...
Napisał: Piotr dodano: 2019-03-20 08:21:42

2 dworce czekają PKP i PKS ...cicho wszędzie głucho wszędzie co to bedzie..
Napisał: Ala dodano: 2019-03-20 09:33:43

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.