Bieg "Szlakiem Tatarskim"

aktualizacja: 2018-06-14 11:00:27     nr wiadomości: 35537     przeczytano: 2586     Ilość komentarzy komentarze: 1

P r o s t  k i ,    1     l i p  c a     2 0 1  8    r .

ORGANIZATORZY: Urząd Gminy w Prostkach, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach, UKK Prostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach, Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach.

Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski.

CEL IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej,

 2. Upowszechnianie sportu na terenie gminy Prostki,

 3. Ukazanie walorów historycznych i przyrodniczych gminy.

TERMIN I MIEJSCE:

 1. 1 lipca 2018 r. - niedziela.

 2. Prostki k. Ełku woj. warmińsko - mazurskie, malownicza znana z „Potopu” Henryka Sienkiewicza miejscowość – lasy, jeziora i rzeka.

 3. Start  - godz. 10:00 przy Publicznym Gimnazjum w Prostkach, ul. Szkolna 9.

DYSTANS:

      10 km: drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe (ok. 2,5 km) - zakończenie Stadion Leśny  w Prostkach.

PROGRAM MINUTOWY:

 1. Godz. 07:30 – 09:45 - przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie kart startowych.

 2. Godz. 10:00 - rozpoczęcie biegu (start  – Publiczne Gimnazjum w Prostkach).

 3. Godz. 12:00 - zakończenie imprezy, wręczenie nagród rzeczowych (Publiczne Gimnazjum w Prostkach).

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do startu uprawnieni są: zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Liczba uczestników limitowana – 120.


KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Nagradzane będą miejsca I - III, przewidziane są nagrody rzeczowe:

a) kobiety (open),

b) mężczyźni do 40 lat,

c) mężczyźni powyżej 40 lat,

d) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie),

e) najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Prostki,

f) najstarszy uczestnik zawodów.

 1. Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg.

 2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia zawodników będą odbywać się w dniu biegu tj. 1 lipca 2018 r. w biurze obsługi zawodów, które mieścić się będzie w Publicznym Gimnazjum w Prostkach      od godz. 07:30 do godz. 09:45.

SPRAWY RÓŻNE:

 1. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.

 3. Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymają bezpłatny posiłek.

 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

 5. Na trasie zapewnia się wodę ( ew. napoje izotoniczne)

 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2018 r. odbywają się Dni Prostek. Oprócz „Biegu Szlakiem Tatarskim” są organizowane liczne atrakcje kulturowe  i rekreacyjno - sportowe. Główną, niedzielną atrakcją będzie rekonstrukcja Bitwy pod Prostkami z 1656 r. (362 rocznica).

Szczegółowy program imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki: www.prostki.pl  oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach: www.gokprostki.szkolnastrona.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY - ORGANIZATORZY

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

Niestety nie, tym razem nie będzie mnie. Termin koliduje z innymi planami. Szkoda, bo to fajna imprezka biegowa. POLECAM.
Napisał: Adam dodano: 2018-06-14 14:24:52

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.