Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2021-02-09 14:21:27     nr wiadomości: 44807     przeczytano: 649     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, 08.02.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa), 

zawiadamiam,

że w dniu 8 luty 2021 r. została wydana decyzja WG.683.2.40.2020 ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym ( brak księgi wieczystej)  oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0018 Niedźwiadna, gm.Szczuczyn jako działki nr 71/1 i 78/3 o pow. 0,0399 ha (wydzielone z działki nr 71 i 78/1), przejętej z mocy prawa przez Powiat Grajewski na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 3/2020 z dnia 06.04.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 08.06.2020 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zmienionej ostateczną decyzją Starosty Grajewskiego Nr 5/2020 z dnia 17.07.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 12.08.2020 r.)  o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „ Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w m. Niedźwiadna gm. Szczuczyn”, z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B pokój nr 11 w godz. 7.30 - 15.30 w Wydziale Geodezji i Kartografii.

Od decyzji niniejszej stronie służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które strona może składać za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.