Ogłoszenie

aktualizacja: 2021-02-08 08:54:29     nr wiadomości: 44788     przeczytano: 922     Ilość komentarzy komentarze: 0

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Grajewo

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji (akty notarialne, wpisy wieczystoksięgowe) (zł)

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

obręb ewidencyjny miasto Grajewo
 

2525/1

0,0133

LM1G/00044541/9

inne tereny zabudowane

3.796,29

koszty notarialne i wieczystoksięgowego

darowizna

-


 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 8 lutego 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój nr 8, tel. 86 273 84 82. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

                                                                                                                                                                                                     Z up. Starosty

                                                                                                                                                                                             Elżbieta Karwowska

                                                                                                                                                                                                 NACZELNIK

                                                                                                                                                                                Wydziału Geodezji i Kartografii

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.