Projekt Bądź(my) (cool)turalni

aktualizacja: 2020-11-25 09:02:24     nr wiadomości: 44075     przeczytano: 1431     Ilość komentarzy komentarze: 0

Projekt "Bądź(my) (cool)turalni" zakończony

Od marca 2020 r. Grajewskie Centrum Kultury, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020, realizowało projekt "Bądź(my) (cool)turalni". Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury.

W wyniku otwartego naboru zostało zgłoszonych 6 inicjatyw - dwie przez grupy formalne, zaś cztery przez grupy nieformalne. Zgłoszonymi inicjatywami były:

1 - “Zatańczmy razem”
2 - “Urodziny Grajewa w jesiennej odsłonie”
3 - “Z aparatem na rowerze - malownicze zakątki regionu”
4 - “Cyknij fotkę”
5 - “Historie z dna szuflady”
6 - “Grajewskie pory roku”

Zgłoszone i zrealizowane w okresie IX-XI 2020 r. inicjatywy dotyczyły różnych sfer kulturalnych m.in.: tańca, fotografii, dziedzictwa historyczno-kulturowego, czy archiwistyki społecznej. Były kierowane do różnych grup odbiorców poczynając od najmłodszych dzieci do mieszkańców w wieku senioralnym.

Mamy głęboką nadzieję, że mimo trudności związanych z okresem pandemii, która uniemożliwiła nam w pełni realizację zaplanowanych działań, dzięki udziałowi w programie “Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020”, udało nam się poznać potrzeby i potencjał kulturotwórczy mieszkańców, ale też zbudować wizerunek GCK jako instytucji otwartej na nowe pomysły i współpracę z mieszkańcami, jak też zaangażować Ich w aktywne współtworzenie życia kulturalnego w naszym mieście.

Wierzymy, że udało nam się zwiększyć wśród mieszkańców poczucie tego, że MY - mieszkańcy mamy wpływ na kulturę w naszym mieście, która młodzieżowym slangiem może być "cool". Stąd m.in. tytuł projektu “Bądź(MY) (cool)turalni”.


DZIĘKUJEMY

Więcej o przeprowadzonych inicjatywach na wystawie poprojektowej,
dostępnej przed budynkiem GCK oraz on-line

https://drive.google.com/drive/folders/10C94jvrop-mGJizmZtkGvlDUDH2QdoUw?usp=sharing


Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.