Rail Baltica kolejny odcinek

aktualizacja: 2020-10-15 16:59:12     nr wiadomości: 43703     przeczytano: 390     Ilość komentarzy komentarze: 0

14 października br. Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski wydał decyzję lokalizacyjną na kolejny odcinek trasy Rail Baltica. Decyzja dotyczy odcinka o długości 3,2 km biegnącego przez miasto Łapy. W trybie administracyjnym budowa trasy w naszym województwie zbliża się ku finałowi – mówił Wojewoda. 

W ramach powyższej inwestycji przewidziano wykonanie m.in. prac polegających na przebudowie układu torowego i podtorza w celu dostosowania geometrii układu torowego do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 200 km/h , a pociągów towarowych z prędkością 120 km/h; rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych peronów wyposażonych  w wiaty peronowe, oświetlenie,  elementy małej architektury, tablice informacyjne dla pasażerów, systemy oznakowania dotykowego; budowie trzech przejść pod torami wraz z rozbiórką istniejących kładek dla pieszych; budowie wiaduktu kolejowego oraz wiaduktów drogowych po obu stronach torów wraz z budową murów oporowych; budowie nowej nastawni dysponującej wraz z rozbiórką istniejącej; przebudowie i budowie dróg w sąsiedztwie projektowanych wiaduktów oraz urządzeń srk, sieci elektroenergetycznych, trakcyjnych, stacji transformatorowych, sieci kablowej światłowodowej, sieci infrastruktury technicznej jak również budowie ekranów akustycznych.

Złożony podpis wojewody umożliwi inwestorowi (PKP) ubieganie się o pozwolenie na budowę. Inwestycja nie obejmie przebudowy budynku dworca w Łapach.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.