Wsparcie w okresie epidemii

aktualizacja: 2020-09-01 17:01:02     nr wiadomości: 43262     przeczytano: 1050     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim z dnia 23 lipca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie realizuje Projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Sprzęt przekazany będzie do 17 rodzin zastępczych z powiatu w celu zapobiegania i ograniczania negatywnych skutków epidemii.

Wysokość dofinansowania – 65 240 zł

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.