ZAWIADOMIENIE

aktualizacja: 2020-07-24 12:04:51     nr wiadomości: 42950     przeczytano: 4238     Ilość komentarzy komentarze: 0

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 24 lipca 2020 r.

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), informuję, że na podstawie art. 97 § 2 kpa, postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r., znak : WA.6740.137.5.2019 Starosta Grajewski podjął na wniosek strony -Wójta Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, złożony dnia 20 lipca 2020 r., zawieszone postepowanie  administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240 dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 10334B, odc. IV  w km 0+407,

 Działki o nr ewidencyjnych : 56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 202/4 (powstała z podziału działki nr 232/1), 232/2, 276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 283/5, 293/8, oraz części działek 61/2, 62, 197/2, 199/2, 202/2, 203/9, 203/14, 204/2, 275, 277, 280, 281, 282/3, 283/4, 284/1, 286/1, 287/1, 289, 290, 292, 441, 283/13 – obręb Toczyłowo, gm. Grajewo.  

       Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na lokalnym portalu internetowym, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom                               i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

      Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.