Gmina Grajewo

aktualizacja: 2020-07-15 08:31:28     nr wiadomości: 42882     przeczytano: 4423     Ilość komentarzy komentarze: 0

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP KSRG Boczki – Świdrowo.

2) Wymagania szczegółowe:

a) Samochód musi być fabrycznie nowy

b) Samochód powinien spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 110 ze zm.).

c) Samochód powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”.

d) Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą.

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
Komunalna 6

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.