Ogłoszenie SMLW

aktualizacja: 2020-02-25 17:28:26     nr wiadomości: 41607     przeczytano: 4381     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, dn. 25.02.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie: Remont parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w następujących lokalizacjach: osiedle Broniewskiego 5; osiedle Centrum 25, 29, 30, 32 i 35; osiedle Południe 15 i 60B.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.03.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12⁰⁰.

Przetarg odbędzie się w świetlicy Spółdzielni w dniu 05.03.2020 r. o godz. 13⁰⁰. O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 13.03.2020 r.

Specyfikację można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7 po wpłaceniu   30 zł + VAT ( 36,90 zł brutto).

Wysokość wadium    do zadania  - 3 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty.

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW  nr tel. 86 273 88 44 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną powiadomieni.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.