Grajewskie Centrum Kultury

aktualizacja: 2020-01-25 17:33:52     nr wiadomości: 41338     przeczytano: 10693     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w drodze przetargu nieograniczonego jest wykonanie prac budowlano-montażowych dotyczących rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego GCK w Grajewie, zgodnie z załączoną do SIWZ – dokumentacją projektową.

1. Zakres robót budowlanych obejmuje dwie części. 1) Część I obejmuje: a. konserwacja budowlana istniejącej zewnętrznej struktury budowlanej; b. zabezpieczenie i wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcyjno-budowlanych budynku; c. wykonanie nowej obróbki blacharskiej gzymsu attyki; d. kompleksowa konserwacja, renowacja i odtworzenie wszystkich elementów architektonicznych w ceglanych elewacjach budynku; e. remont i przebudowa zewnętrznych nienormatywnych półokrągłych podestów wejściowych, wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich; f. projektowana przebudowa wewnętrzna budynku w strefie tworzonych pomieszczeń sanitarno-higienicznych; g. likwidacja istniejącej sceny w konstrukcji drewnianej oraz wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej na fundamentach żelbetowych i ścian murowanych; h. udrożnienie otworów i przemurowanie wylotów istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej; i. kompleksowy remont, przebudowa i zmiana wykończenia wewnętrznego budynku i aranżacji wnętrz w celu dostosowania do obowiązujących standardów użytkowania; j. demontaż i wymiana istniejących oraz wykonanie nowych instalacji i urządzeń sanitarnych, centralnego ogrzewania (bez węzła cieplnego), elektrycznych oraz technologicznych, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku; k. kompleksowe ocieplenie budynku w przestrzeni stropowej oraz wykonanie włazu dachowego

2) Część II obejmuje: a. dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej b. dostawa i montaż węzła cieplnego c. dostawa i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji 2. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje sporządzenie: a. wykonanie dokumentacji powykonawczej, b. wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

3. Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ, zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego oraz przeszkolenia obsługi.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia – poprzez rezygnację z wykonania wybranych elementów lub całej części II – w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia.
"Numer referencyjny:
GCK.261.4.2020

 

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.