Kornik ostrozębny !

aktualizacja: 2019-12-19 17:33:00     nr wiadomości: 41075     przeczytano: 4746     Ilość komentarzy komentarze: 1

Wytyczne do ograniczania szkód w lasach niepaństwowych ze strony kornika ostrozębnego.

Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród w związku  z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania pojawiającego się masowo kornika ostrozębnego (lps acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej).

Cięcia sanitarne dotyczące porządkowania drzewostanów, w których ujawniły się symptomy opanowania przez ten gatunek, należy wykonywać  w terminie do końca kwietnia.

   Pozostałości po pozyskaniu (wierzchołki i gałęzie) należy spalać  z uwzględnieniem zasad ochrony p-poż bądź wywozić je z lasu.

A kto zapłaci za takie usługi? w lasach pańswowych pieniądze na utrzymanie młodych drzewostanów pochodzą z wyrębów A w lasach prywatnych ,żadnych dopła tylko zobowiazania
Napisał: Ja dodano: 2019-12-26 11:43:24

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.