Urząd Miejski w Rajgrodzie

aktualizacja: 2019-12-10 17:24:13     nr wiadomości: 40993     przeczytano: 5320     Ilość komentarzy komentarze: 0

Organizator przetargu (Zamawiający) - Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród ogłasza przetarg na wykonanie inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród".

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396). Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), niniejsze zamówienie należy do zamówień sektorowych.

Urząd Miejski w Rajgrodzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.