GAZ-SYSTEM: Polska-Litwa

aktualizacja: 2019-12-10 17:09:04     nr wiadomości: 40988     przeczytano: 2853     Ilość komentarzy komentarze: 0

Inwestycja dotycząca budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w zakresie odcinka północnego wchodzi w kolejny etap realizacji.

W związku z powyższym w okresie od grudnia 2019 r. do końca kwietnia 2020 r. prowadzone będą prace związane z usunięciem drzew i krzewów z przyszłego pasa montażowego projektowanego gazociągu. 

Przed przystąpieniem do powyższych prac nastąpi tyczenie przez geodetów pasa terenu, na którym znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki.

Na każdej nieruchomości, na której realizowana będzie wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu zagospodarowania nieruchomości w celu udokumentowania stanu jej zagospodarowania. Sporządzona podczas inwentaryzacji dokumentacja będzie zawierała opis stanu nieruchomości, uzgodnienie z Właścicielem miejsca składowania drewna, które po wycięciu zostanie mu przekazane oraz uzgodnienie sposobu zagospodarowania drewna odpadowego.

Wykonawca wycinki, o terminie spotkania mającego na celu sporządzenie opisu stanu nieruchomości, powiadomi odrębnym zawiadomieniem.

Gaz – System uzyskał już wszystkie decyzje lokalizacyjne oraz pozwolenia na budowę dla  343 km transgranicznego połączenia gazowego z Litwą (GIPL), wraz z rozbudową tłoczni w Hołowczycach. Oznacza to zielone światło dla rozpoczęcia budowy tak ważnej dla państw bałtyckich inwestycji. Gazociąg o średnicy 700 mm przebiegać będzie przez trzy województwa: podlaskie, mazowieckie oraz warmińsko – mazurskie.  Jego budowa została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy, północny o długości 185 km biegnie od Zespołu Zaporowo Upustowego (ZZU) Rudka-Skroda do granicy z Litwą. Drugi, południowy przebiega od tłoczni w Hołowczycach do ZZU Rudka-Skroda. Jego długość to około 158 km. Gazociąg Polska – Litwa połączy systemy przesyłowe obu krajów. Stronami projektu są Gaz – System – operator polskiego systemu przesyłowego oraz Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego. Operatorzy 24 maja 2018 r. podpisali umowę Connection Agreement regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie umowy stanowi wspólne zobowiązanie stron do budowy interkonektora – informuje Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz –System S.A.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.