Emeryci mogą zarobić więcej

aktualizacja: 2019-11-20 15:52:33     nr wiadomości: 40770     przeczytano: 1939     Ilość komentarzy komentarze: 1

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a dorabiają do wypłacanych przez ZUS świadczeń, muszą być czujni i kontrolować czy zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłacanych świadczeń. Limity będą wyższe niż od września.

Emeryci w wieku: 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Świadczeniobiorcy, którzy mają 50 lat i mniej  oraz w przedziale wiekowym 51-54 lata, by pobierać świadczenie w całości, muszą co 3 miesiące śledzić zmiany.

- Wysokość pobieranej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zostanie zwieszone w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku kwota przychodu jaki możemy osiągnąć wzrasta i w zależności od tego czy nie przekraczaliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o ok 60 lub 120  zł - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie ulega zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej ulega zawieszeniu.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. wynosi 3452,20 zł (przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie świadczeń). 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał br. wynosi 6411,10 zł (przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie ich wypłaty).

- Osoby, które pracują i osiągają przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą miały zmniejszone świadczenie o taką sama kwotę, która obowiązuje od 1 marca 2019r. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 599,04 zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostaną zmniejszone o 449,31 zł, zaś renta rodzinna do której uprawniona jest jedna osoba o kwotę 509,22 zł. Nieco inaczej wyglądają potracenia przy rentach socjalnych. Tu przekroczenie  przychodu w kwocie 3452,20 zł spowoduje zawieszone, a nie zmniejszone świadczenia - dodaje rzecznik.

 

Pytanie tylko gdzie.
Napisał: grajewiak dodano: 2019-12-02 04:19:36

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.