Obwieszczenia Starosty

aktualizacja: 2019-10-03 14:08:04     nr wiadomości: 40367     przeczytano: 4854     Ilość komentarzy komentarze: 0

Grajewo, dnia 3.10.2019 r.

____________________
1/

 OBWIESZCZENIE 
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) 

Starosta Grajewski 

zawiadamia, że decyzją z dnia 03.10.2019 r. znak: WA.6740.137.4.2019 umorzył postępowanie wszczęte w dniu 05.08.2019 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowa drogi gminnej – w miejscowości Borawskie Awissa, gm. Radziłów, w związku z pismem Inwestora z dnia 26.09.2019 r. o wycofanie wniosku.

Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem:

W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości (1):

 działki nr 179, 181102/4 (102/5, 102/6, 102/7), 152/2 (152/3, 152/4) obręb Borawskie Awissa

1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. 

W związku z umorzeniem postępowania administracyjnego, numery ewidencyjne działek pozostają bez zmian.

Pouczenie

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.


____________________
2/

OBWIESZCZENIE
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) 

Starosta Grajewski 

zawiadamia, że decyzją z dnia  03.10.2019 r. znak: WA.6740.137.2.2019 umorzył postępowanie wszczęte w dniu 31.07.2019 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej nr 162524B  w miejscowości Karwowo, gm. Radziłów w związku z pismem Inwestora z dnia 26.09.2019 r. o wycofanie wniosku.

Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem :

W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości (1):

            działki nr 70, 90,  91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2) – obręb Karwowo)

1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. 

W związku z umorzeniem postępowania administracyjnego, numery ewidencyjne działek pozostają bez zmian.

Pouczenie

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia. 


____________________
3/

OBWIESZCZENIE
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) 

Starosta Grajewski 

zawiadamia, że decyzją z dnia 03.10.2019 r. znak: WA.6740.137.3.2019 umorzył postępowanie wszczęte w dniu 31.07.2019 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Rydzewo Pieniążek, gm. Radziłów, w związku z pismem Inwestora z dnia 26.09.2019 r.  o wycofanie wniosku.

Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem :

W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości (1):
działki nr 147, 154 (154/1, 154/2), 153 (153/1, 153/2), 128 (128/1, 128/2, 128/3), 126 (126/1, 126/2) – obręb Rydzewo Pieniążek 

1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. 

W związku z umorzeniem postępowania administracyjnego, numery ewidencyjne działek pozostają bez zmian.


Pouczenie

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.