Burmistrz Miasta Grajewo

aktualizacja: 2019-08-02 21:54:22     nr wiadomości: 39859     przeczytano: 10525     Ilość komentarzy komentarze: 0

Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia

 

Nazwa: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA GRAJEWO I CZEŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem i rabunek oraz szyby i inne przedmioty od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania, wandalizm, dewastacja

b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem, użytkowaniem mienia

d) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka
Tel. 86 273 0 800
Fax. 86 273 0 803
E-mail sekretariat@um.grajewo.pl
WWW bip.um.grajewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.