Gmina Radziłów

aktualizacja: 2019-07-02 08:58:40     nr wiadomości: 39615     przeczytano: 8916     Ilość komentarzy komentarze: 0

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.971.487,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, b) kwota i waluta kredytu: 2 971 487,00 zł, c) okres spłaty: lata 2020-2030, d) spłata kapitału: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2020 r., e) wysokość spłaty: • 2020 r. – 60 000,00 zł • 2021 r. – 100 000,00 zł • 2022 r. – 100 000,00 zł • 2023 r. – 100 000,00 zł • 2024 r. – 100 000,00 zł • 2025 r. – 500 000,00 zł • 2026 r. – 598 493,00 zł • 2027 r. – 200 000,00 zł • 2028 r. – 550 000,00 zł • 2029 r. – 590 000,00 zł • 2030 r. – 72 994,00 zł f) spłata odsetek: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Odsetki Zamawiający rozpocznie spłacać w III kwartale 2019r. 

 

http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/Przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-563907-n-2019-z-dnia-2019-06-21-udzielenie-i-obsluga-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokosci-2-971-487-00-zl.html

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.