VII Sesja Rady Gminy

aktualizacja: 2019-06-24 21:07:49     nr wiadomości: 39558     przeczytano: 3818     Ilość komentarzy komentarze: 1

27 czerwca b.r./

VII Sesja Rady Gminy Grajewo odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 maja 2019 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                 

5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grajewo za rok 2018.

6. Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym raportem.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grajewo za rok 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2018 rok:

    a/ wystąpienie Wójta Gminy Grajewo w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2018 rok,

    b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

    c/ przestawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

    d/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2018 rok,

    e/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2018 rok,

    f/ dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2018 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu – petycji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019 -2033.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Jak podaje się Sesje Rady do wiadomości to trzeba przeczytać czy są komentarze. Droga znów poniszczona tym równaniem. Jest susza co trochę kamienie i kamyki pojazdy ujeżdżą znów równają kasy niby nie mają a wydają niepotrzebnie by umilać innym życie i jazdę. Zadzwonisz ten na urlopie tamten zajęty a jak dojdzie do rozmowy czy spotkania to do człowieka z nerwami,że kasy na drogi nie mają.Wystarczy sprawdzić czy trzeba równać czy nie .
Napisał: m dodano: 2019-07-14 20:01:25

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.