Miasto Grajewo

aktualizacja: 2019-06-10 22:19:55     nr wiadomości: 39447     przeczytano: 7843     Ilość komentarzy komentarze: 0

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest uzyskanie:
a) analiz i koncepcji sposobu zagospodarowania wolnych przestrzeni w zakresie możliwości dogęszczenia zabudowy,
b) modeli realizacji nowej zabudowy na obszarze rewitalizacji.
Głównym założeniem jest uzupełnienie struktury funkcjonalnej centrum miasta o nowe, potrzebne i atrakcyjne elementy. Wykreowanie nowej jakości przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem różnorodności funkcjonalnej. Opracowana koncepcja ma wskazać Zamawiającemu w jaki sposób kształtować atrakcyjność przestrzeni i architektury centrum Grajewa.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, urbanistycznymi i architektonicznym, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru położonego w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, Traugutta i Placu Niepodległości o pow. 
ok. 0,64 ha, na którą składają się poniższe zadania:
a) opracowanie analiz i koncepcji sposobu zagospodarowania wolnych przestrzeni w zakresie możliwości dogęszczenia zabudowy,
b) opracowanie modeli realizacji nowej zabudowy na obszarze rewitalizacji.
Głównym jego założeniem jest uzupełnienie struktury funkcjonalnej centrum miasta o nowe, potrzebne i atrakcyjne elementy. Wykreowanie nowej jakości przestrzeni miejskiej 
z uwzględnieniem różnorodności funkcjonalnej. Opracowana koncepcja ma wskazać Zamawiającemu w jaki sposób kształtować atrakcyjność przestrzeni i architektury centrum Grajewa.
Przedmiot zamówienia dotyczy obszaru objętego w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks. J. Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego i Pl. Niepodległości” - Uchwała XIII/105/15 z dnia 2015-09-29. Teren oznaczony został kolorem niebieskim na rysunku (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Położony jest w centralnej części miasta w obszarze rewitalizacji ustalonym uchwałą Nr XXXIX/303/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Znajduje się w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, Tragutta oraz Placu Niepodległości. Na terenie o powierzchni ok. 0,64 ha. zlokalizowane są budynki mieszkalne, mieszkalno – usługowe, obiekty gospodarcze i garaże. Obszar wokół budynków jest nieuporządkowany. Część obiektów przeznaczonych jest do rozbiórki. Budynki mieszkalno – usługowe nr 1, 3, 5 położone przy ul. Józefa Piłsudskiego oraz budynek mieszkalny nr 12 znajdujący się przy Placu Niepodległości wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków. Działki znajdujące się na analizowanym obszarze są we własności Miasta Grajewo będące w trwałym zarządzie Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z siedzibą w Grajewie. Jedna działka jest we współwłasności Miasta Grajewo i Skarbu Państwa oraz jedna niewielka nieruchomość o pow. 119 m2 należy do osób prywatnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz ciąg pieszo – jezdny i teren dróg publicznych.
Pełna treść w Zapytaniu ofertowym.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, urbanistycznymi i architektonicznym, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru położonego w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, Traugutta i Placu Niepodległości o pow. 
ok. 0,64 ha, na którą składają się poniższe zadania:
a) opracowanie analiz i koncepcji sposobu zagospodarowania wolnych przestrzeni w zakresie możliwości dogęszczenia zabudowy,
b) opracowanie modeli realizacji nowej zabudowy na obszarze rewitalizacji.
Głównym jego założeniem jest uzupełnienie struktury funkcjonalnej centrum miasta o nowe, potrzebne i atrakcyjne elementy. Wykreowanie nowej jakości przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem różnorodności funkcjonalnej. Opracowana koncepcja ma wskazać Zamawiającemu w jaki sposób kształtować atrakcyjność przestrzeni i architektury centrum Grajewa.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.