Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2019-05-30 09:00:57     nr wiadomości: 39346     przeczytano: 10680     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlic wiejskich

1. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną, zbiornikiem szczelnym o poj. 10m3 położonej w miejscowości Lipnik na dz. o nr ewid. 13/2 i części 27/2 .

Zakres infrastruktury technicznej obejmuje: - doziemną instalacją elektryczną, - doziemną instalację wodociągową, - doziemną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki, - przyłącze wodociągowe, - zbiornik szczelny o pojemności 10 m3. Budowa budynku świetlicy: - roboty fundamentowe i murowe, - wykonanie więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wewnętrznych instalacji tj. ciepłowniczej, wod.-kan., elektrycznej, - roboty wykończeniowe wewnętrzne tj. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty, - dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, pochwyty, sanitariat i umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych), - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie na budowę nr 176/2017 z dnia 11.09.2017r., zmienioną decyzją nr 185/2017 z dn. 26.09.2017r., zmienioną decyzją nr 72/2019 z dnia 11.04.2019r. wydanymi przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty.

CZĘŚĆ II Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną, zbiornikiem szczelnym o poj. 10m3 położonej w miejscowości Guty na dz. o nr ewid. 39/3 gmina Szczuczyn. Zakres infrastruktury technicznej obejmuje: - doziemną instalacją elektryczną, - doziemną instalację wodociągową, - doziemną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki, - przyłącze wodociągowe, - zbiornik szczelny o pojemności 10 m3. Budowa budynku świetlicy: - roboty fundamentowe i murowe, - wykonanie więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wewnętrznych instalacji tj. ciepłowniczej, wod.-kan., elektrycznej, - roboty wykończeniowe wewnętrzne tj. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty, - dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, pochwyty, sanitariat i umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych), - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie na budowę nr 177/2017 z dnia 11.09.2017r., zmienioną decyzją nr 186/2017 z dn. 26.09.2017r., zmienioną decyzją nr 73/2019 z dnia 11.04.2019r. wydanymi przez Starostę Grajewskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie przetargu w przypadku nieotrzymania dotacji na niniejsze zadanie z PROW na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.