Ogłoszenie

aktualizacja: 2019-05-23 22:22:17     nr wiadomości: 39291     przeczytano: 9146     Ilość komentarzy komentarze: 0

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Grajewo

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

obręb ewidencyjny miasto Grajewo

2006/15

0,0395

LM1G/00032942/3

droga gminna

20 299,00

koszty notarialne i wieczystoksięgowe

darowizna

-

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 16 czerwca 2019 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój Nr 11, tel. 86 273 84 88. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji (akty notarialne, wpisy wieczystoksięgowe) (zł)

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Klimaszewnica gmina Radziłów

779/1

0,2984

LM1G/00038868/2

nieruchomość rolna

2.200,00

573,18

darowizna

-

2

Klimaszewnica gmina Radziłów

661/3

0,4591

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

3.678,32

139,77

darowizna

-

3

Klimaszewnica gmina Radziłów

819/5

1,0179

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

7.516,95

349,16

darowizna

-

4

Klimaszewnica gmina Radziłów

884

0,2208

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

1.630,56

75,74

darowizna

-

5

Mścichy Łąki gmina Radziłów

165

0,6351

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

4.800,00

554,73

darowizna

-

6

Mścichy Łąki gmina Radziłów

598

1,1195

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

8.969,46

340,81

darowizna

-

7

Okrasin     gmina Radziłów

380/2

1,2900

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

10.335,52

392,72

darowizna

-

8

Okrasin     gmina Radziłów

446/2

0,8107

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

6.100,00

468,63

darowizna

-

9

Sośnia       gmina Radziłów

10/2

1,0024

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

7.402,49

343,85

darowizna

-

10

Woźnawieś gmina Rajgród

1260

1,0200

LM1G/00043028/0

nieruchomość rolna

8.000,00

541,20

darowizna

-

11

Okrasin     gmina Radziłów

754/3

1,0373

LM1G/00043536/4

nieruchomość rolna

8.600,00

578,10

darowizna

-

12

Brychy      gmina Radziłów

379

0,1334

LM1G/00043559/1

nieruchomość rolna

1.026,28

59,32

darowizna

-

13

Brychy      gmina Radziłów

474

0,0879

LM1G/00043559/1

nieruchomość rolna

676,24

39,08

darowizna

-

14

Łoje-Awissa gmina Radziłów

739

1,3970

LM1G/00043559/1

nieruchomość rolna

10.747,48

621,15

darowizna

-

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 16 czerwca 2019 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój 11, tel. 86 273 84 88. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

 STAROSTA
Waldemar Remfeld

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.