Zasiłek opiekuńczy na dziecko

aktualizacja: 2019-04-01 13:10:33     nr wiadomości: 38849     przeczytano: 1875     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wiele problemów może przysporzyć rodzicom nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola. Co zrobić z dzieckiem, gdy placówki nieoczekiwanie zostaną zamknięte? Rodzic może zająć się maluchem sam, a do ZUS wystąpić o zasiłek opiekuńczy.

- Przywykliśmy do tego, że zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko jest chore. Jednak w przypadku małych dzieci, które nie ukończyły 8 lat z takiego zasiłku można skorzystać w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Zamknięcie placówek, do których uczęszcza dziecko jest traktowane, jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni. Wówczas należy złożyć swojemu pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy oraz dołączyć pisemne oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Ubezpieczony, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy o pracę, czy też dobrowolnemu - jak to jest w przypadku działalności gospodarczej lub umowy zlecenia - ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on na równi matce, jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Można o niego ubiegać się wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

W ciągu roku łączna liczba dni, którą można wykorzystać na wszystkie zasiłki opiekuńcze to 60. Dotyczy zarówno zdrowych, jak i chorych dzieci do lat 14. Kiedy dziecko skończyło 14 lat lub gdy opieka dotyczy innego członka rodziny, zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Inaczej jest w przypadku dziecka niepełnosprawnego poniżej 18. roku życia – wtedy jest to 30 dni.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień sprawowania opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy. W dużej firmie zatrudniającej powyżej 20 osób wniosek należy dostarczyć pracodawcy. Niezbędne dokumenty to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A. Kiedy firma jest mniejsza, jak również, gdy zasiłek chce pobrać osoba prowadząca działalność gospodarczą, trzeba wtedy złożyć w ZUS formularz ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność – wymienia Katarzyna Krupicka.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.